Leon Van Speybroeck z Centrum Astrofizyki Harwarda-Smithsona w Massachusetts otrzymał od Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego (AAS) Nagrodę Bruno Rossi’ego w dziedzinie astrofizyki wysokich energii.

Nagroda Rossi’ego jest przyznawana za znaczący wkład w astrofizykę wysokich energii. W tym roku otrzymał ją Van Speybroeck, który pokierował zadaniem zaprojektowania i wykonania zwierciadeł kosmicznego teleskopu rentgenowskiego Chandra. Jego wkład przyczynił się do spektakularnych sukcesów Chandry.

Zwierciadła Chandry zostały wykonane z niespotykaną dotąd precyzją, z tolerancją do zaledwie pojedynczych atomów. Dzięki temu Chandra umożliwiła naukowcom dokonanie wielu odkryć związanych z czarnymi dziurami, gwiazdami neutronowymi czy galaktycznymi eksplozjami.

Autor

Wojciech Rutkowski