Uniwersytet Zielonogórski ogłasza nabór w roku akademickim 2002/2003 na pięcioletnie studia magisterskie na kierunku astronomia – specjalność astrofizyka komputerowa.

Pierwszy termin składania dokumentów już trwa (od 15 lutego do 1 lipca 2002 roku, ogłoszenie wyników 9 lipca 2002 roku)!

Studenci będą poznawać w atrakcyjny sposób nowoczesne techniki informatyczne poprzez studiowanie procesów fizycznych zachodzących we Wszechświecie. W tym sensie proponowany program odbiega zasadniczo od typowych studiów astronomicznych i jest idealną ofertą edukacyjną dla kandydatów interesujących się astronomią i kosmologią, ale niekoniecznie chcących się wiązać zawodowo z tymi dyscyplinami.

Więcej na stronie internetowej: http://astro.ca.wsp.zgora.pl/nowestudia/astronomia.html.

Autor

Szymon Kozłowski