Zdaniem Leszka Millera, społeczna przydatność nauki musi być siłą napędową jej rozwoju. Premier był dzisiaj gościem Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk. Przypomniał, że nauka polska odegrała już i ma jeszcze do spełnienia wielka rolę w procesie integracji Polski z Unią Europejską, ale zdaje sobie sprawę, że zapaść finansowa utrudnia jej szybkie dochodzenie do standardów europejskich. Wg. Millera najgorsze nauka ma już za sobą. Wraz ze wzrostem gospodarki sytuacja będzie się poprawiać – powiedział premier.

Autor

Marcin Marszałek