Raz do roku obserwatorzy zakryć z całej Europy spotykają się by pomówić o najbardziej aktualnych problemach, nowym sprzęcie czy metodach obserwacyjnych, a także aby podzielić się wynikami obserwacji i je przeanalizować. Miejscem tych spotkań jest European Symposium on Occultation Projects (ESOP – Europejskie Sympozjum Obserwacji i Przewidywania Zakryć). Najbliższe tego typu spotkanie odbędzie się między 19 a 21 lipca 2002 roku w Neapolu we Włoszech.

W tym roku głównym tematem sympozjum będzie Kampania PHEMU 2003, czyli akcja obserwacji wzajemnych zakryć Io, Europy, Ganimedesa i Calisto. Omówiona zostanie również nowa grupa sprzętu oraz nowe techniki obserwacyjne.

W tym roku Polskę reprezentować będą dr hab. Marek Zawilski oraz Paweł Maksym, obaj z Łodzi. Dr hab. Zawilski przedstawi historyczne zaćmienia i zakrycia widoczne we Włoszech. Wystąpienie zatytułowano „Italy in shadow”. Paweł Maksym przybliży uczestnikom konfrencji polskie urządzenia służby czasu („Polish Timekeeping Equipment”) oraz wystąpi z prezentacją: „Czy Kopernik obserwował całkowite zakrycie Aldebarana w Bolonii?”.

Oprócz wykładów i prezentacji w programie symopozjum uwzględniono również grilla, wycieczki i obserwacje teleskopowe.

W sympozjum oprócz Polaków biorą udział naukowcy między innymi z Włoch, Niemiec i Finlandii.

Za informację serdecznie dziękujemy Pawłowi Maksymowi, członkowi PTMA Łódź.

Autor

Anna Marszałek