Sejm omawiał projekt ustawy upoważniającej prezydenta do ratyfikacji porozumienia między polskim rządem a Europejską Agencją Kosmiczną (ESA – European Space Agency) o „współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych„.

Porozumienie, podpisane w Warszawie w styczniu 2002 roku, zapewnia Polsce dostęp do najnowszych technologii i wejście na europejski rynek przemysłu kosmicznego.

Współpraca Polski z Agencją zaczęła się przed 10 laty – w 1994 roku podpisano pierwsze formalne porozumienie. Obecne porozumienie znacznie rozszerza zakres tej współpracy. O szczegółach porozumienia i możliwościach jakie daje Nowy etap współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną„>pisaliśmy już wcześniej.

Możemy uczestniczyć nie tylko w programach badawczych, ale także w szerokim zakresie w przedsięwzięciach technicznych. Stwarza to możliwość wejścia na bardzo elitarny europejski rynek technologii kosmicznych. To szansa nie tylko dla placówek naukowych, ale dla polskich firm reprezentujących wysoką technikę. To kwestia atrakcyjnych kontraktów. Umowa umożliwia nam wejście na rynek kosmiczny, ale musimy tam zdobyć mocną pozycję” – powiedział dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN – prof. Zbigniew Kłos.

Głosowanie nad projektem ustawy ma się odbyć w przyszłym tygodniu.

Polska, dzięki współpracy z ESA, uczestniczy już w kilku realizowanych bądź przygotowywanych przez Agencję projektach kosmicznych. Międzyplanetarna sonda Cassini lecąca do Saturna jest wyposażona między innymi w polski przyrząd do badania temperatury największego księżyca tej planety Tytana. Polskie przyrządy będą też wykorzystane w sondzie Mars Express i w satelitach do badania przestrzeni kosmicznej – Planck, Herschel-First, Integral oraz w misji Rosetta obejmującej lądowanie na komecie Wirtanena.

Prof. Kłos przypomniał, że ESA jest głównym organizatorem i realizatorem europejskiej polityki kosmicznej. „W swych programach wykorzystuje naukę jako siłę napędową dla rozwoju nowych technologii. Robi to przez organizowanie czy poszerzanie współpracy nauki z nowoczesną gospodarką„.

Autor

Marcin Marszałek