4 października 1957 roku Związek Radziecki umieścił na orbicie wokół Ziemi pierwszego sztucznego satelitę – Sputnika 1. Jego nazwa, oznaczająca tyle co “towarzysz podróży”, weszła do wielu języków świata jako określenie sztucznego satelity Ziemi.

Masa umieszczonego na orbicie ładunku wynosiła 83,6 kilograma. Satelita miał postać metalowej kuli z antenami. Zadaniem Sputnika 1 było badanie gęstości górnych warstw atmosfery i dostarczenie informacji o jonosferze. Jego dwie anteny przekazywały sygnał radiowy przez 21 dni.

Model Sputnika 1

Sputnik 1 był pierwszym umieszczonym na orbicie satelitą. Jego start miał miejsce 4 października 1957 roku. Przedstawiony na zdjęciu model znajduje się w Muzeum Kosmonautyki w Moskwie.

Wystrzeliwując w 1957 roku Sputnika 1, Rosjanie stali się pierwszym narodem eksplorującym Kosmos i mieli przewagę nad największym konkurentem – Stanami Zjednoczonymi.

Miesiąc później, 3 listopada 1957 roku Rosjanie wystrzelili Sputnika 2 z psem Łajką na pokładzie.

Autor

Michał Matraszek