Prezentacji najnowszych osiągnięć w badaniach kosmicznych poświęcony jest trwający od niedzieli w Paryżu Kongres COSPAR – Komitetu Badań Przestrzeni Kosmicznej. W kongresie biorą udział m.in. uczeni z Polski.

CO TO JEST COSPAR?

COSPAR – Committee on Space Research, powołany w 1958 roku przez Międzynarodową Radę Naukową (ICSU), jest największą międzynarodową organizacją naukową zajmującą się problematyką kosmiczną.

Zrzesza 50 państw reprezentowanych przez komitety narodowe oraz dwanaście międzynarodowych organizacji naukowych.

Zajmuje się inicjowaniem i wspieraniem działalności naukowej oraz rozwijaniem międzynarodowej współpracy w zakresie badań kosmicznych.

Polska jest członkiem COSPAR od 1960 roku.

Kongresy organizowane są co dwa lata. W 2000 roku jubileuszowy kongres zamykający XX wiek odbył się w Warszawie.

POLSKA WE WSZYSTKICH PRZEDSIĘWZIĘCIACH

Jak mówi dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN prof. Zbigniew Kłos, „w centrum zainteresowania paryskiego kongresu są najnowsze osiągnięcia w badaniach kosmicznych„.

Omawiane są m.in. misja Mars Express, udany przelot sondy Cassini do Saturna, badania Słońca za pomocą satelity Koronas F, wysłanie sondy Rosetta na spotkanie z kometą, wyniki obserwacji Kosmosu z satelity Integral.

We wszystkich tych misjach jesteśmy obecni” – podkreśla prof. Kłos.

Omawiany jest także najnowszy francuski projekt – Demeter, obejmujący satelitarne badania zjawisk elektromagnetycznych w atmosferze towarzyszących trzęsieniom Ziemi, realizowany przy polskiej współpracy.

Jedna z sesji poświęcona jest ocenie dotychczasowego przebiegu realizowanego od 2000 roku przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) projektu Cluster, obejmującego satelitarne badania wpływu wiatru słonecznego na ziemską jonosferę i magnetosferę.

W programie jest też prezentacja projektów nowych misji i eksperymentów kosmicznych, m.in. wysłania sond na Wenus i Merkurego oraz misji Herschel, obejmującej obserwacje Kosmosu w pasmach submilimetrowych i bliskiej podczerwieni.

W CBK PAN przygotowuje się już jeden z przyrządów dla satelity Herschel.

Polscy naukowcy uczestniczący w poszczególnych projektach przygotowali na Kongres liczne referaty i tzw. postery, czyli wykłady plakatowe.

PRZYSZŁOŚĆ COSPAR

Obok problemów naukowych na Kongresie podjęta ma być szeroka dyskusja na temat przyszłości COSPAR.

COSPAR powstał prawie pół wieku temu, kiedy badania kosmiczne były wyłączną domeną dwóch ostro ze sobą rywalizujących mocarstw – ZSRR i USA. Chodziło o złagodzenie tej rywalizacji i umiędzynarodowienie badań” – wyjaśnia prof. Kłos.

Logo międzynarodowej konferencji COSPAR. COSPAR – Committee on Space Research, powołany w 1958 roku przez Międzynarodową Radę Naukową (ICSU), jest największą międzynarodową organizacją naukową zajmującą się problematyką kosmiczną. Zrzesza 50 państw reprezentowanych przez komitety narodowe oraz dwanaście międzynarodowych organizacji naukowych. Zajmuje się inicjowaniem i wspieraniem działalności naukowej oraz rozwijaniem międzynarodowej współpracy w zakresie badań kosmicznych. Polska jest członkiem COSPAR od 1960 roku.

Obecnie, w dobie globalizacji, gdy międzynarodowa kooperacja w badaniach kosmicznych jest już bardzo powszechna, konieczna jest zmiana formuły i zadań COSPAR.

Pojawiają się opinie, że COSPAR powinien być bardziej otwarty na społeczeństwo – szeroko popularyzować osiągnięcia w badaniach kosmicznych i wskazywać, jakie korzyści ma z nich zwykły człowiek” – zwraca uwagę prof. Kłos.

Kongres zakończy się w niedzielę.

Autor

Wojciech Lizakowski

Komentarze

  1. Przemass    

    Jestem zwykłym Kowalskim — Myśle że to co powiedział Prof. Kłos jest bardzo trafnym spostrzeżeniem powinni publikowac wszystkie nowe programy kosmiczne te które mają nastąpić i co z tego będziemy mieli my zwykli ludzie

Komentarze są zablokowane.