W Poznaniu zakończyła się Konferencja Meteorytowa organizowana przez Polskie Towarzystwo Meteorytowe i Instytut Geologii UAM. Miejscem spotkania było Collegium Geologicum, gdzie w sobotę odbyły się sesje referatowe. Dziś uczestnicy zwiedzali Rezerwat „Meteoryt Morasko”.

Konferencja Meteorytowa - Poznań 2004 (2)

Andrzej S. Pilski wygłasza referat o pierwotnych achondrytach enstatytowych. Konferencja Meteorytowa w Poznaniu, 25 września 2004.

Konferencja Meteorytowa rozpoczęła się 25 września. Do Collegium Geologicum poznańskiego UAM przyjechało około 50 osób. Najważniejszą częścią programu były sesje referatowe, poświęcone historii i aktualnym kierunkom badań meteorytów oraz kraterów uderzeniowych. Sporo uwagi poświęcono sprawie Meteorytu Morasko.

Przekrój meteorytu Morasko

Jeden z odnalezionych fragmentów meteorytu Morasko – przecięty i oszlifowany. Okaz należy do Jarosława Bandurowskiego, zdjęcie wykonał Krzysztof Socha.

Podczas konferencji można było obejrzeć wystawę odłamków Meteorytu Morasko z kolekcji Krzysztofa Sochy. Z kolei po sesjach referatowych członkowie PTM spotkali się na walnym zebraniu. W niedzielę uczestnicy konferencji zwiedzali Rezerwat „Meteoryt Morasko”. W programie znalazł się także pokaz wykrywaczy metali.

Konferencja Meteorytowa - Poznań 2004 (3)

Konferencja Meteorytowa Poznań 2004. Przerwa po sesji referatowej.

Polskie Towarzystwo Meteorytowe działa jako stowarzyszenie od 2002 roku. Skupia zarówno naukowców – profesorów, doktorów geologii; kolekcjonerów meteorytów jak również miłośników tej tematyki. Jak zapewnia Jarosław Bandurowski, jeden z organizatorów konferencji, wśród 68 członków PTM, mimo dużej rozpiętości wieku i wielu reprezentowanych profesji, nigdy nie dochodzi do sporów.

Odznaka PTM

Odznaka Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. Jądro bolidu jest wykonane z meteorytu Gibeon.

PTM organizuje konferencje i seminaria meteorytowe – często w Olsztynie i Poznaniu; inicjuje poszkiwania meteorytów, popularyzuje wiedzę o meteorytach i astronomii. Z zeszłorocznego seminarium udało się wydać publikację, będącą zbiorem zaprezentowanych materiałów.

Collegium Geologicum UAM

Collegium Geologicum – budynek Instytutu Geologii Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu (ul. Maków Polnych 16).

Autor

Wojciech Rutkowski