W dniach 21-22 kwietnia odbędzie się w Olsztynie trzecie już Seminarium Meteorytowe. Do udziału zaprasza Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne oraz Polskie Towarzystwo Meteorytowe.

Seminarium Meteorytowe jest trzecim z cyklu spotkań badaczy, miłośników i kolekcjonerów meteorytów. W Olsztynie odbędzie się też walne zebranie członków PTM.

Odznaka PTM

Odznaka Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. Jądro bolidu jest wykonane z meteorytu Gibeon.

Zgłoszenia na seminarium przyjmowane są do 31 stycznia. Formularz zgłoszeniowy oraz dalsze informacje można znaleźć na stronach olsztyńskiego planetarium oraz PTM. Zapraszamy!

Autor

Wojciech Rutkowski