Polskie Towarzystwo Meteorytowe zaprasza na IV Konferencję Meteorytową, która odbędzie się 7-9 kwietnia 2006 w Warszawie i Wyszkowie.

Konferencja rozpocznie się 7 kwietnia w Warszawie, w kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Tam też odbędą się pierwsze sesje naukowe, zaplanowana jest wizyta w Muzeum Wydziału Geologii UW. Następnie uczestnicy spotkania przejadą do Wyszkowa.

W Wyszkowie zaplanowano spotkanie kolekcjonerów meteorytów i kolejne sesje referatowe. W programie znalazła się także wizyta w Pułtusku — zwiedzanie miasta, Muzeum Regionalnego, przejazd przez obszar spadku meteorytu Pułtusk.

Po zakończeniu Konferencji Meteorytowej, 9 kwietnia odbędzie się walne zebranie członków PTM.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie: www.konferencja2006.z.pl.

Autor

Wojciech Rutkowski