Klub Astronomiczny Polaris zaprasza na Wakacyjne Warsztaty Wielodyscyplinarne które odbędą się w dniach 29 czerwca – 3 lipca w Ostrówku k. Puchaczowa (woj. lubelskie).
W programie nocne obserwacje nieba, zajęcia z astronomii i innych pokrewnych dziedzin. Zaplanowana jest także wycieczka na pobliskie bagna.

Klub Astronomiczny Polaris działa przy I L.O. im. St. Staszica w Lublinie. Tworzą go młodzi pasjonaci astronomii. W obecnym roku, w ramach programu Pracowania Umiejętności zorganizował 22 kwietnia AstroFestival – warsztaty astronomiczne, które przeciągnęły znaczną grupę miłośników nocnego nieba, oraz Konkurs Astronomiczny dla uczniów gimnazjów.

Wakacyjne Warsztaty Wielodyscyplinarne to kolejne przedsięwzięcie mające na celu wypromowania astronomii innych nauk ścisłych wśród młodzieży. Wykłady z astronomii teoretycznej poprowadzi Leszek Błaszczyk – członek Klubu Astronomicznego Almukantarat. Zajęcia z algorytmiki, kryptografii, teorii względności poprowadzą dla młodszych kolegów członkowie obu klubów, stypendyści Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci jak również laureaci olimpiad przedmiotowych.

W planach także rozrywki takie jak brydż, Ktulu, set i wiele innych.

Wieczorne obserwacje nieba podczas AstroFestivalu

Po zakończonych wykładach obserwowaliśmy… panoramę miasta. Z braku pogody pozostały tylko zabytki architektoniczne. Również ciekawe.

Każdy uczestnik będzie miał okazję do wygłoszenia referatu z dziedziny astronomii, jak również na dowolny inny temat.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a przede wszystkim absolwentów gimnazjów, jak również w roli prowadzących zajęcia – uczniów liceów i studentów

Zgłoszenia – zarówno w roli uczestników jak i kadry przyjmujemy do 25 czerwca. Koszt wyniesie odpowiednio 90 złotych (uczestnicy) i 70 złotych (kadra).

Wszystkie informacje na http://polaris.staszic.eu.org/index.php?id=www

W programie:

Matematyka:

# “Derivatives – use your English in math” – Małgorzata Karaś

# “Wstęp do topologii” – Róża Chojnacka

# “Geometria” – Michał Marcinkowski

# “Systemy zapisu liczb” – Paweł Swaczyna

# “Teoria gier” – Krzysztof Piecuch

# “Stąd do nieskończoności” – Karolina Sołtys

# “Teoria grafów” – Karolina Sołtys

Informatyka:

# “Fraktale” – Jakub Laskowski

# “Wprowadzenie do kryptoanalizy” – Krzysztof Piecuch

# “Algorytmy genetyczne” – Tomasz Jedrzejewski

# “Jak pisać exploity” – Krzysztof Piecuch

# “Maszyny Turinga i teoria obliczalności” – Karolina Sołtys

# “Programy walczące” – Krzysztof Piecuch

# “Ciekawe zastosowanie drzew” – Tomasz Jedrzejewski

Fizyka:

# “Szczególna teoria względności” – Filip Misiewicz

Astronomia:

# Leszek Błaszczyk Małgorzata Karaś Paweł Swaczyna Krzysztof Zieleniewski Wojciech Szczygieł:

– program zintegrowany w przygotowaniu

Wykłady na wesoło:

# “Pokaz sztuczek magicznych” – Krzysztof Piecuch

# “Jak w 30 min nabawić się nałogu na całe życie, czyli przyspieszony kurs brydża” – Karolina Sołtys

Poza tym:

# Liga Zadaniowa /matma/

# 4×4 – WszechKonkurs – Mat-Log-Fiz-Astro

# wycieczka na bagna

# brydż, Mafia, Ktulu, Set, Go

# gitara i śpiewnik >> patrz Almukantarat

Autor

Filip Misiewicz