Program Stardust@home mający na celu zaangażowanie internautów z całego świata w poszukiwanie cząstek pyłu międzyplanetarnego schwytanych przez sondę Stardust nareszcie się rozpoczął (prawie)!

Po wielokrotnych Co się dzieje ze Stardust@Home?„>opóźnieniach, spowodowanych problemami technicznymi i ostrożnością w obchodzeniu się z jedynymi cząstkami pyłu międzyplanetarnego w posiadaniu ludzkości, naukowcy w Johnson Space Centre rozpoczęli skanowanie aerożelowego kolektora cząstek.

Aerożelowa paleta sondy Stardust, na której znajdują się cząstki pyłu międzygwiezdnego.

Zgodnie z pierwotnym planem do przeskanowania całego kolektora potrzebnych było 1,6 miliona animacji (których poszczególne klatki stanowiły po prostu ujęcia powierzchni aerożelu zogniskowanych na różnych głębokościach). Postanowiono jednak wykorzystać kamerę CCD z szerszym polem widzenia. W rezultacie, aby przeskanować kaźdy spośród 130 fragmentów kolektora potrzeba tylko około 700 tysięcy animacji. Jak do tej pory zostało zeskanowanych 8 fragmentów i naukowcy przewidują, że uda się utrzymać tempo 4 fragmentów tygodniowo, co oznacza, że cały kolektor zostanie zeskanowany za niecałe 8 miesięcy. Tutaj można zobaczyć aktualny stan skanowania kolektora.

W międzyczasie na stronach projektu Stardust@home uruchomione zostało 11-stronicowe szkolenie dla chętnych do wzięcia udziału w projekcie. Możemy tam zobaczyc animacje aerożelu wystawionego na działanie przestrzeni kosmicznej na stacji Mir oraz aerożelu zbombardowanego mikroskopijnymi cząstkami przez akcelerator w Heidelbergu w Niemczech. Pokazują one w jaki sposób możemy szukać cząstek międzygwiezdnych w materiale oraz ostrzegają przed rozlicznymi problemami, na które możemy się natknąć podczas projektu.

Mimo że proces skanowania rozpoczął się na dobre, prawdziwe animacje nie są jeszcze dostępne dla internautów i niestety, naukowcy, nauczeni niedawnymi opóźnieniami, nie podają daty publikacji pierwszych danych. Tym niemniej zachęcam wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z tym krótkim (autorowi zabralo mniej niz 10 minut) szkoleniem i w imieniu szefow projektu proszę o uzbrojenie się w cierpliwość.

Autor

Andrzej Nowojewski

Komentarze

  1. ka_ga    

    Rozpoczęcie już niedługo? — Zgodnie z tym co jest napisane na forum projektu projekt ma w pełni ruszyć po pzeskanowaniu 12 „płytek” (fragmentów). W tej chwili gotowowe są 4 płytki, więc jeżeli naukowcy utrzymają tempo 4 płytek na tydzień już niedługo będzie można zacząć zabawę

Komentarze są zablokowane.