We wtorek, 17 listopada br., w Dworku Białoprądnickim w Krakowie odbędzie się wykład prof. dr hab. Jarosława Włodarczyka, zatytułowany „Wszechświaty polskich poetów romantycznych„. Jak nietrudno zgadnąć, będzie dotyczył związków między astronomią a naukami humanistycznymi – historią i literaturą. Oto, co zapowiada sam wykładowca:…

Postaram się opowiedzieć podczas spotkania o wpływie astronomii i kosmologii początku XIX wieku, kształtujących nową i dramatycznie odmienną od wcześniejszych wizję wszechświata, na poglądy i pisma, także poetyckie, dwóch polskich poetów romantycznych, Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego. Przedstawię, jak dobrze obaj poeci znali niebo i jak wiele wiedzieli o odkryciach i nowatorskich teoriach słynnego angielskiego astronoma Williama Herschela (1738–1822)„.

Dr hab. Jarosław Włodarczyk ukończył astronomię na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest obecnie docentem w Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie i profesorem w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie; wykłada także historię nauki na Uniwersytecie Warszawskim. Jego zainteresowania badawcze skupiają się przede wszystkim na astronomii starożytnej i siedemnastowiecznej oraz na dawnych metodach obserwacji ciał niebieskich. Jest autorem monografii naukowej „Księżyc w nauce XVII wieku„, jak również przekładu (wraz z Dorotą Sutkowską) i komentarza do dzieła Johannesa Keplera „Sen, czyli wydane pośmiertnie dzieło poświęcone astronomii księżycowej„. Poza tym opublikował książki: „Wędrówki niebieskie, czyli Wszechświat nie tylko dla poetów„, „Historia naturalna gwiazdozbiorów” (wraz z Jerzym Dobrzyckim), „Tajemnica Gwiazdy Betlejemskiej, Sherlock Holmes i kod wszechświata” oraz „Astrologia. Historia, mity, tajemnice„. Pod jego redakcją jest wydawana „Biblioteka Klasyków Nauki„, w której ukazały się edycje dzieł Einsteina, Galileusza, Eddingtona, Keplera, Wallace’a i Darwina; jest też redaktorem naczelnym „Studia Copernicana„. W 1995 roku za osiągnięcia w popularyzacji astronomii został uhonorowany przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne medalem im. Włodzimierza Zonna.

Spotkanie organizowane jest przez Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Astronomii (Region Małopolski). Odbędzie się w Sali Kominkowej Dworku Białoprądnickiego w Krakowie, ul. Papiernicza 2 (rejon Opolskiej, naprzeciw wylotu Prądnickiej). Początek o godz. 18:00. Wstęp wolny!

Informację nadesłał pan Michał Korpanty. Dziękujemy!

Autor

Michał Matraszek