We wtorek, 17 listopada br., w Dworku Białoprądnickim w Krakowie odbędzie się wykład prof. dr hab. Jarosława Włodarczyka, zatytułowany “Wszechświaty polskich poetów romantycznych“. Jak nietrudno zgadnąć, będzie dotyczył związków między astronomią a naukami humanistycznymi – historią i literaturą. Oto, co zapowiada sam wykładowca:…

Postaram się opowiedzieć podczas spotkania o wpływie astronomii i kosmologii początku XIX wieku, kształtujących nową i dramatycznie odmienną od wcześniejszych wizję wszechświata, na poglądy i pisma, także poetyckie, dwóch polskich poetów romantycznych, Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego. Przedstawię, jak dobrze obaj poeci znali niebo i jak wiele wiedzieli o odkryciach i nowatorskich teoriach słynnego angielskiego astronoma Williama Herschela (1738–1822)“.

Dr hab. Jarosław Włodarczyk ukończył astronomię na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest obecnie docentem w Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie i profesorem w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie; wykłada także historię nauki na Uniwersytecie Warszawskim. Jego zainteresowania badawcze skupiają się przede wszystkim na astronomii starożytnej i siedemnastowiecznej oraz na dawnych metodach obserwacji ciał niebieskich. Jest autorem monografii naukowej “Księżyc w nauce XVII wieku“, jak również przekładu (wraz z Dorotą Sutkowską) i komentarza do dzieła Johannesa Keplera “Sen, czyli wydane pośmiertnie dzieło poświęcone astronomii księżycowej“. Poza tym opublikował książki: “Wędrówki niebieskie, czyli Wszechświat nie tylko dla poetów“, “Historia naturalna gwiazdozbiorów” (wraz z Jerzym Dobrzyckim), “Tajemnica Gwiazdy Betlejemskiej, Sherlock Holmes i kod wszechświata” oraz “Astrologia. Historia, mity, tajemnice“. Pod jego redakcją jest wydawana “Biblioteka Klasyków Nauki“, w której ukazały się edycje dzieł Einsteina, Galileusza, Eddingtona, Keplera, Wallace’a i Darwina; jest też redaktorem naczelnym “Studia Copernicana“. W 1995 roku za osiągnięcia w popularyzacji astronomii został uhonorowany przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne medalem im. Włodzimierza Zonna.

Spotkanie organizowane jest przez Centrum Kultury “Dworek Białoprądnicki” w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Astronomii (Region Małopolski). Odbędzie się w Sali Kominkowej Dworku Białoprądnickiego w Krakowie, ul. Papiernicza 2 (rejon Opolskiej, naprzeciw wylotu Prądnickiej). Początek o godz. 18:00. Wstęp wolny!

Informację nadesłał pan Michał Korpanty. Dziękujemy!

Autor

Michał Matraszek