W dniu 26 kwietnia w Warszawie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Świetlnego “Przejdź na ciemną stronę nocy”. W imprezie wzięli przedstawiciele różnych dziedzin nauki. Oczywiście nie mogło zabraknąć miłośników astronomii.

Organizatorami imprezy, która odbyła się w budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego byli: Koło Naukowe Studentów MSOŚ UW, Koło Naukowe Studentów Astronomii UWr oraz Koło Naukowe Astronomów UW. Trzeba powiedzieć, że wywiązali się z niełatwego zadania, jakim jest organizacja konferencji naukowej, znakomicie – była to zresztą opinia wygłaszana powszechnie tego dnia przez uczestników konferencji.

Interesującym założeniem, które sprawdziło się w praktyce, było zaproszenie do udziału w konferencji oraz do wygłoszenia referatów przedstawicieli różnych dyscyplin nauki, jak również osób zainteresowanych tematem od strony praktycznej. Stąd też na sali byli astronomowie, astrofizycy, biolodzy, chemicy, fizycy, geofizycy, inżynierowie budownictwa, prawnicy, urzędnicy oraz spora grupa miłośników nocnego nieba odbywających jeszcze studia. Ta mieszanka zaowocowała zarówno zróżnicowaną tematyką referatów (których tego dnia wygłoszono czternaście), jak również bardzo ożywioną dyskusją po każdym panelu. Uczestnicy dyskutowali z pasją także w kuluarach, zapominając o bardziej przyziemnych rzeczach, takich jak trzymane przez nich filiżanki z kawą. Te dyskusje również spowodowały stosunkowo małe zainteresowanie ustawionymi przed budynkiem teleskopami z założonymi filtrami z folii mylarowej, przez które w intencji organizatorów uczestnicy mieli oglądać Słońce. Większość uczestników zdecydowanie wolała dyskutować…

Niezwykle budujące było to, że w dyskusji aktywnie udzielali się przedstawiciele takich instytucji jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Gdańsk, których przedstawiciele deklarowali zrozumienie dla problemu zanieczyszczenia światłem oraz podjęcie starań w celu włączenia się w walkę z tym, znanym każdemu miłośnikowi astronomii, zjawiskiem. Cieszył również stopień zainteresowania tematem szerokiego grona uczestników, którzy niewątpliwie wyjechali z konferencji wzbogaceni o materiał do przemyśleń.

Organizatorzy zapowiedzieli zorganizowanie dalszych odsłon konferencji w kolejnych latach. Trzymamy kciuki i gorąco zachęcamy wszystkich miłośników astronomii do brania udziału w wydarzeniach tego typu.

Autor

Tomasz Banyś