Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) przygotowuje we Włoszech obóz astronomiczny dla młodzieży w wieku 16-18 lat. Na polskich uczniów czekają trzy sponsorowane miejsca. Jedno ze stypendiów ufundowało Polskie Towarzystwo Astronomiczne, a partnerem konkursu jest czasopismo „Urania – Postępy Astronomii”.

Obóz „ESO Astronomy Camp 2013” odbędzie się w okresie od 26 do 31 grudnia 2013 r. w Obserwatorium Astronomicznym Aosta Valley w Saint-Barthelemy w gminie Nus we Włoszech (w Alpach, niedaleko granicy ze Szwajcarią). Jego językiem będzie angielski. W ramach zajęć podczas obozu poruszone zostaną zagadnienia widocznego i niewidocznego Wszechświata, będzie okazja do ćwiczeń praktycznych oraz nocnych obserwacji za pomocą teleskopów i instrumentów obserwatorium. Zaplanowano także inne aktywności, takie jak sporty zimowe i wycieczki, tak aby obóz był interesującym doświadczeniem dla uczestników. ESO będzie odpowiedzialne za program naukowy obozu i wspólnie z pozostałymi partnerami przeprowadzi wykłady i dostarczy materiały.

Maksymalnie zostanie przyjętych 55 uczniów z różnych krajów. Kryterium wiekowe to 16-18 lat (roczniki 1995, 1996 i 1997). Część miejsc będzie sponsorowana przez ESO i partnerów obozu z poszczególnych krajów. W przypadku Polski są to trzy sponsorowane miejsca. Jedno ze stypendiów sfinansowało Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA). Aplikować o nie można w ramach konkursu, którego partnerem jest „Urania – Postępy Astronomii”. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej PTA. Termin zgłoszeń mija 15 października 2013 r.

„PTA uważa, że polska młodzież powinna mieć szanse udziału w międzynarodowych przedsięwzięciach. W szczególności, PTA wiąże nadzieje na dalszy rozwój astronomii w Polsce poprzez przystąpienie do struktur organizacyjnych ESO, co otwiera możliwości korzystania z bogatego i wciąż rozwijającego się instrumentarium, możliwości jeszcze lepszej współpracy międzynarodowej, a także karier młodych ludzi w strukturach europejskich. Udział polskiego ucznia w konkursie ESO, dofinansowany przez PTA, jest drobnym krokiem w tym kierunku.” powiedziała prof. Bożena Czerny, prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Dodatkowe dwa miejsca ufundował Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na terenie którego działa rozległa sieć szkolnych obserwatoriów astronomicznych Astro-Baza. Miejsca te przeznaczone będą dla uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego. Dokładne informacje o tym regionalnym konkursie zostaną podane w terminie późniejszym na stronie internetowej urzędu.

„Jeżeli któryś z pozostałych urzędów marszałkowskich chciałby wesprzeć udział ucznia ze swojego województwa, to jeszcze jest taka możliwość” tłumaczy Krzysztof Czart, koordynator Sieci Popularyzacji Nauki ESO na Polskę.

Autor

Krzysztof Czart