W Załęczu Wielkim po raz kolejny odbył się obóz dla licealistów organizowany przez Klub Astronomiczny „Almukantarat”.

Pierwsza zbiórka uczestników.

W ciągu dwóch tygodni, między 29 lipca a 12 sierpnia, uczestnicy mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy nie tylko w zakresie astronomii. Oprócz zajęć ściśle astronomicznych, fizycznych i matematycznych odbywały się także wykłady związane z informatyką, chemią bądź biologią.

Uczestnicy podczas jednego z wykładów.

Tradycyjnie uczestnikom towarzyszyło również jedno z najważniejszych wydarzeń obozowych – sesja referatowa. Wszyscy obecni zaprezentowali referaty na bardzo wysokim poziomie, po czym dwunastu najlepszych przeszło do finału. Tegorocznymi zwycięzcami zostali Paweł Sieczak, Bartłomiej Lewandowski i Jan Nowosielski.

Poza sesją referatową uczestnicy mogli spróbować swoich sił w licznych konkursach i zawodach, na przykład „Pocisku” (bazującym na międzynarodowych zawodach matematycznych „Nabój”) oraz Obozowej Olimpiadzie Astronomicznej. W tym roku do wyboru było ich aż 14!

Paweł Sieczak prezentujący swój zwycięski referat.

Jedną z najciekawszych części tegorocznego obozu były wykłady gości. Jako pierwsza obóz odwiedziła profesor Dorota Gondek-Rosińska – członek zespołu Virgo-Polgraw. Opowiedziała ona o projektach VIRGO i LIGO oraz swoim udziale w odkryciu fal grawitacyjnych.

Kolejnymi gośćmi byli dr Agata Kołodziejczyk i Matt Harasymczuk, którzy pracują nad symulacją misji kosmicznej – projektem Lunares. Jest to jedyny w Polsce (jeden z zaledwie pięciu na świecie) habitat symulujący warunki marsjańskie. Mieści się on pod Piłą i służy jako ośrodek szkoleniowy dla astronautów z całego świata. Odbywają się w nim także liczne badania związane z przetrwaniem organizmów żywych w przestrzeni kosmicznej, o których to uczestnicy mieli szansę usłyszeć w trakcie wykładu.

Dr Agata Kołodziejczyk opowiadająca o astrobiologii.

Ostatnimi gośćmi byli Robert Kamiński i Kévin Almeida Cheminant, naukowcy z projektu CREDO. Zajmują się oni poszukiwaniem i badaniem źródeł promieniowania kosmicznego. Dzięki temu, że zostali oni z nami przez dłuższy czas, uczestnicy mieli szansę wysłuchać wielu z ich wykładów, także w języku angielskim.

Obóz tradycyjnie zakończył się ogniskiem, na którym wszystkim zwycięzcom zostały wręczone nagrody. Uczestnicy aż do rana w radosnej atmosferze śpiewali przy blasku ognia.

Ognisko pożegnalne.

 

Sponsorzy nagród przyznawanych uczestnikom obozu.

 

Artykuł napisała Nadia Malowana.

Autor

Avatar photo
Redakcja AstroNETu