Dzięki tej inicjatywie można zaprosić na swoje lekcje ekspertów i ekspertki z sektora kosmicznego. Spotkania odbywają się w formule online. Każda lekcja trwa 45 minut i może odbyć się jako lekcja zdalna lub ekspert/ekspertka może pojawić się w klasie na telebimie. Wybór należy do was.
Drodzy nauczyciele szkół podstawowych klas 4-8 i ponadpodstawowych klas 1-4, to dla Was ta inicjatywa. Jeden nauczyciel może zgłosić jedną klasę lub grupę uczniowską na jednym poziomie nauczania, maksymalna liczba uczestników na jednej lekcji to 40 osób.
Zapoznajcie się z sylwetkami ekspertów i tematami lekcji, jakie mogą poprowadzić. Wybierzcie jednego eksperta lub ekspertkę i wypełnijcie formularz. Aktywujemy go tylko w dniu zapisów. Zapisy odbędą się 10 maja od godz. 10. O dostaniu się do programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Autor

Avatar photo
Natalia Kowalczyk

Redaktorka Naczelna Portalu Astronomicznego AstroNET. Studentka pierwszego roku Computer Physics na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.