OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA KOSMOLOGÓW, ASTRONOMÓW I ASTROFIZYKÓW

𝐃𝐋𝐀 𝐊𝐎𝐆𝐎?
Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

𝐊𝐈𝐄𝐃𝐘?
Konferencja odbędzie się w sobotę 19 sierpnia 2023 między 9.00 a 15.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.
Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 20 sierpnia 2023.

𝐂𝐙𝐄𝐆𝐎 𝐃𝐎𝐓𝐘𝐂𝐙𝐘 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐉𝐀?
Celem konferencji jest umożliwienie uczestnikom wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z kosmologią, astronomią i astrofizyką. Konferencja ma na celu popularyzację wiedzy na temat badań kosmicznych, kosmologii, astronomii i astrofizyki, a także prezentację najnowszych osiągnięć naukowych i innowacji technologicznych, które pomogą w lepszym zrozumieniu i wykorzystaniu zasobów kosmicznych.

𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎 𝐂𝐙𝐘𝐍𝐍𝐄 𝐈 𝐁𝐈𝐄𝐑𝐍𝐄 – 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐉𝐄
UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
-Zamieść abstrakt i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/d5BK8a5pmh2mQc7AA
-Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 6 sierpnia 2023 r. (termin ten nie zostanie przedłużony)
-Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów
-Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 7 sierpnia 2023
-Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2023 r. (godz. 20.00)

UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
-Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/GKnpgp5DujSb21JXA
-Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 9 sierpnia 2023 r. Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu)
-Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2023 r. (będą mogli się Państwo wcześniej zapoznać z harmonogramem konferencji – nie oczekujemy “opłaty w ciemno”).

Więcej informacji dotyczących wydarzenia znaleźć można na stronie wydarzenia.

Autor

Paulina Kudzia