Kiedy:
7 czerwiec 2021@10:00 – 20:00
2021-06-07T10:00:00+02:00
2021-06-07T20:00:00+02:00
Gdzie:
Wydarzenie online
Koszty:
Bez opłat
Kontakt:
Koło Interdyscyplinarnych Badań, Komenda Wojewódzka woj. zachodniopomorskiego Straży Ochrony Przyrody ZŁ, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Vendetta
Ogólnopolska Konferencja "Zmiany na Ziemi" @ Wydarzenie online
Zapraszamy na OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ: „Zmiany na ziemi”.
Odbędzie się ona 07.06.2021 w godzinach 10.00-20.00 w trybie zdalnym.
Jeśli chcesz wziąć udział jako prelegent, uczestnik bierny bądź pomóc w organizacji konferencji: Dołącz do grupy:
https://www.facebook.com/groups/kolo.badan.interdyscyplinarnych
Komitet Naukowy
dr hab. n. med. Aleksandra Jezela-Stanek, prof IGiChP/MD PhD DSc, Assoc. Prof
dr hab. Ewa Płaczek, prof. UE
dr hab. inż. Marta J. Monder
dr hab. Monika Czerwińska
dr Piotr Możyłowski, prof. WSH w Radomiu
dr hab. Krzysztof Wasilewski
dr Kamil Pietrasik TAiP
dr Karol Pachnik
dr n. wet. Lidia Radko
dr n. med Karolina Trzeciak
dr n. med. Joanna Dróżdż – Afelt
dr n. o zdr. Piotr Michalski
dr inż. Alicja Ponder
dr Marcin Banaszek
dr Waldemar Rodakiewicz
dr. Paweł Falenta
dr Ekaterina Baumann
dr Sergiej Rusakov
dr Włodzimierz Petryk
dr Rafał Roguski
dr Olga Hałub Kowalczyk
dr Urszula Świderska-Burek
dr Agata Kobyłka
dr Daniel Szostak
dr Anna Gębalska-Berekets
dr Stefan Pastuszewski
dr Ewa Szyp-Sochacka
dr Przemysław Kusztelak
dr Marek Kalmus
dr Paweł Łabuz
dr Dagmara Maria Boruc
dr Marzena Fedorowicz
dr Andrzej Halicki
dr Jolanta Kur-Konanowicz
dr Małgorzata Dziedzic
mgr Jan Burbo
Zagadnienia poruszane na konferencji będą mieć charakter interdyscyplinarny.
Analizę dopuszczamy w sposób ogólny, jak i na konkretnych przykładach.
Wartością dodaną jest z pewnością analiza w skali globalnej lub regionalnej.
Zainteresowani jesteśmy wszystkimi aspektami szczególnie dotyczącymi kwestii:
Medycznych.
Psychologicznych.
Prawnych i politycznych.
Energetycznych i klimatycznych.
Ekonomicznych.
Społecznych.
Urbanistycznych.
Historycznych.
Środowiskowych.
Międzynarodowych.
Przestępczości.
Transportowych.
Żywnościowych.
Mieszkaniowych.
Sytuacji demograficznej i rodzinnej.
Szans i zagrożeń wynikających z nowych technologii i kosmosu.
Dostępu do edukacji.
Innych.
Abstrakty należy przesyłać do 30 maja poprzez formularz.
Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/YSPE24tJ2mVx9vb29
Szczegółowe wymagania dotyczące abstraktów:
Prosimy wysłać abstrakt przez powyższy formularz rejestracyjny.
Prosimy o podanie imię, nazwiska, tytułu naukowego oraz pełnej nazwy afiliacji.
Abstrakt powinien liczyć 3000-4000 znaków.
Prosimy o załączenie bibliografii.
Prosimy o przedstawienie metodyki.
Program konferencji zostanie przedstawiony do 01.05.2021
Wszyscy czynni uczestnicy konferencji dostaną zaświadczenia o udziale, bierni, jeśli wyrażą taką wolę.
Jest jeden wzór certyfikatów z pieczątką koła oraz podpisem prezesa, oraz przewodniczącego komitetu.
Faktury wystawiamy tylko z drukarni oraz poczty! (dotyczy dyplomów).
Dyplomy zostaną wysłane w ciągu 30 dni po konferencji!
Wkrótce zostanie udostępniony link do platformy, na której będzie odbywać się konferencja.
Konferencje rozlicza firma:
SEBASTIAN ŁACIŃSKI, „USEDEV”, „DOTYK PIĘKNA”, „BAŁTYK POLAND”
ul. Na Wydmie 4/15
76-270 Ustka
NIP: 7742297602
Numer konta:
20 1050 1764 1000 0091 0343 9122 Sebastian Łaciński
W tytule przelewu prosimy o napisanie: opłata za konferencję „Zmiany na ziemi”
ZAPRASZAMY w imieniu:
• Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów Vendetta
• KN Historii Państwa i Prawa
• SEBASTIAN ŁACIŃSKI, „USEDEV”, „DOTYK PIĘKNA”, „BAŁTYK POLAND”
• Koła Naukowego Przedsiębiorczości i Innowacji przy UEK
• Komendy Straży Ochrony Przyrody ZŁ
• Intellect – konferencje i publikacje naukowe
• Wydawnictwa Naukowego ArchaeGraph
• Rekuperatory PRANA Producent – strona firmowa – Stop Smog
• balanGO.pl – marketingi robimy
• Eterii Consulting
• Fundacji „Źródło Zmian”
• Dzwoniących Cedrów Polski
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), uczestnik biorący udział w konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wskazanych poniżej i oświadcza, że wszystkie podane przeze niego dane są zgodne ze stanem faktycznym. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z rejestracją oraz uczestnictwem w Ogólnopolskiej Konferencji. Ponadto wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby stworzenia materiałów dokumentujących przebieg Konferencji w postaci relacji fotograficznej, które mogą być przedstawione nieokreślonej liczbie osób za pośrednictwem Internetu. Zgoda uczestnika na wyżej określone przetwarzanie danych osobowych nie zawiera ograniczeń czasowych i terytorialnych.
Regulamin Ogólnopolskiej Konferencji dostępny u organizatorów konferencji

Autor

Avatar photo
Natalia Kowalczyk

Redaktork Naczelna Portalu Astronomicznego AstroNET. Studentka pierwszego roku Computer Physics na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.