Albert Einstein był jednym z najwybitniejszych fizyków teoretyków XX wieku, twórcą ogólnej i szczególnej teorii względności. Był również współtwórca teorii fotonu i teorii dualizmu korpuskularno-falowego, czym zapoczątkował badania z dziedziny mechaniki kwantowej. Był też współautorem paradoksu EPR, odkrywcą emisji wymuszonej, kondensatu Bosego-Einsteina i statystyki Bosego-Einsteina. W 1921 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za „wkład do fizyki teoretycznej, zwłaszcza opis prawa efektu fotoelektrycznego”. Urodził się 14 marca 1879 w mieście Ulm w Niemczech i zmarł 18 kwietnia 1955 w Princeton.

Autor

Zuzanna Kawalec