Tego dnia, w 1837 roku, urodził się Johannes Diderik van der Waals, holenderski fizyk. Zajmował się badaniem gazów i cieczy pod kątem teorii atomistycznej. Wykazał ciągłość gazów i cieczy – w końcu składają się z tych samych atomów tylko różnią się odległościami i wzajemnym oddziaływaniem (co wtedy nie było takie oczywiste). Zaproponował równanie stanu dla gazów nazwane jego nazwiskiem, które było rozszerzeniem równania Clapeyrona i mogło być zastosowane do gazów rzeczywistych. Badał też zjawiska kapilarne oraz rozwijał teorię mieszanin dwuskładnikowych. Za swoje badania nad płynami w 1910 roku otrzymał Nagrodę Nobla.
Spotkamy go również pod terminami takimi jak: siła, promień czy powierzchnia van der Waalsa.

Autor

Avatar photo
Ogarniam Fizykę