Tego dnia, w 1852 roku, urodził się Henri Becquerel, francuski chemik i fizyk. Można powiedzieć, że miał dobry start w życiu – urodził się w rodzinie, która od pokoleń była znana z zamiłowania do nauki. Henri zajmował się głównie badaniem fluorescencji i fosforescencji. Pewnego razu, chciał sprawdzić, czy odkryte przez Wilhelma Röntgena promieniowanie X również ma związek z fosforescencją. Naświetlił więc rudę uranu promieniowaniem słonecznym i opakował kliszą światłoczułą. Zbieg okoliczności sprawił, że kolejne pomiary, ze względu na pochmurną pogodę musiały zostać przełożone więc próbki „przeleżały” owinięte w kliszę w ciemnej szufladzie. Ku zdumieniu Becquerela, wszystkie klisze okazały się zaczernione, co wskazywało, że sama próbka emituje promieniowanie. Tak właśnie odkryto zjawisko naturalnej promieniotwórczości. Becquerel prowadził dalsze badania nad tym zjawiskiem, ale były to doświadczenia jakościowe – co doprowadziło go do błędnych wniosków, które skorygowała dopiero, przeprowadzając badania ilościowe Maria Skłodowska-Curie. Za swoją pracę nad radioaktywnością, wraz z Marią oraz Pierrem Curie otrzymał Nagrodę Nobla w 1903 roku.

Od jego nazwiska pochodzi jednostka aktywności promieniotwórczej: 1 Bq, co oznacza jeden rozpad promieniotwórczy na sekundę.

Autor

Avatar photo
Ogarniam Fizykę