Tego dnia, w 1824 roku, urodził się William Thomson, brytyjski fizyk i matematyk. Ale zapewne znacie go lepiej jako Lord Kelvin. Zajmował się zarówno fizyką doświadczalną, jak i teoretyczną, jednak najbardziej znany jest ze swoich prac z termodynamiki i elektromagnetyzmu. To właśnie jemu zawdzięczamy pojęcie zera bezwzględnego. Sformułował także jedną z wersji drugiej zasady termodynamiki, wykluczając w ten sposób istnienie perpetuum mobile. Wraz z Jamesem Joule’em (ten od pracy) odkrył zjawisko dotyczące zmiany temperatury podczas rozprężania gazu (nazwane od ich nazwisk). Spotkamy go także w jednym ze zjawisk termoelektrycznych, czyli efekcie Thomsona. Wprowadził też termin „energia kinetyczna”. Od jego nazwiska pochodzi oficjalna jednostka temperatury w układzie SI: 1 K (pisany bez symbolu stopnia)

Autor

Avatar photo
Ogarniam Fizykę