Tego dnia, w 1821 roku, urodził się Adam Prażmowski, uznawany za pierwszego polskiego astrofizyka. Prowadził badania nad polaryzacją światła (w tym komet), udoskonalał też sprzęt optyczny (np. celostat). Prażmowski obserwując Słońce wykazał, że światło pochodzące z korony jest spolaryzowane, natomiast światło z protuberancji już nie.

Autor

Avatar photo
Ogarniam Fizykę