Tego dnia, w 1892 roku, urodził się Stefan Banach, polski matematyk. Współtwórca tzw. lwowskiej szkoły matematycznej, która specjalizowała się w analizie funkcjonalnej. To właśnie ten dział matematyki Banach rozwijał najbardziej, wprowadzając terminologię i twierdzenia, które zostały zaakceptowane na całym świecie (np. przestrzeń Banacha, twierdzenie Hahna-Banacha). Nie dałoby się w tym wpisie wszystkich matematycznych zasług wymienić, więc dodam tylko, że Banach wyszkolił m.in. Stanisława Ulama, innego błyskotliwego polskiego matematyka, współtwórcę broni termojądrowej 😉

Autor

Avatar photo
Ogarniam Fizykę