William Herschel – odkrywca Urana, czy jego syn John Herschel, to nie jedyni astronomowie w rodzinie. Choć matka pragnęła, by została ona krawcową, a dzięki ojcu zdobyła wykształcenie w muzyce i była śpiewaczką w chórze, Caroline Herschel rozwinęła w sobie zainteresowanie astronomią.

Rodzina Herschelów pochodziła z Hannoveru, jednak William wraz z siostrą Caroline wyjechali do Bath w Anglii. Początkowo Caroline zajmowała się domem brata i niekiedy występowała jako śpiewaczka. Kiedy jej brat objął stanowisko królewskiego astronoma, Caroline postanowiła zostać jego asystentką, która pomagała mu podczas prowadzenia obserwacji. Pomagała Williamowi przy polerowaniu luster do teleskopów, które budował, obliczeniach, a także przy notowaniu pozycji obserwowanych obiektów. Przepisała ona katalog Flamsteeda, który uporządkowała względem odległości biegunowej poszczególnych obiektów i dodała nowe, które zaobserwował jej brat. Katalog ten został opublikowany pod imieniem Williama Herschela i stanowił bazę do stworzenia New General Catalogue, zawierającego listę wszystkich obiektów oznaczonych jako NGC. Po pewnym czasie zdobyła uznanie króla Jerzego III, który zaoferował jej roczną pensję 50 £.

Swojego pierwszego odkrycia Caroline Herschel dokonała w 1783 r. Zaobserwowała wtedy gromadę NGC 2360, którą uznała za mgławicę nieskatalogowaną wcześniej przez Messiera. W tym samym roku niezależnie odkryła też obiekt M110 – towarzysza Galaktyki Andromedy. Obiekt ten obserwował już wcześniej Charles Messier, ale nie zawarł go w swoim katalogu. Mimo że Caroline Herschel odkryła jeszcze inne obiekty głębokiego nieba, to najbardziej jest znana z obserwacji komet. Samodzielnie zaobserwowała pięć nowych komet, a 3 inne, w tym kometę P/Encke, potwierdziła. Niestety żaden z obserwowanych przez nią obiektów nie nosi jej imienia. Zamiast tego nazwano po niej jeden z kraterów na Księżycu (krater C.Herschel) oraz planetoidę 281 Lucretia, jednakże w tym przypadku użyto jej drugiego imienia.

Universal History Archive

Caroline Herschel pomaga bratu Williamowi przy obserwacjach.

Autor

Avatar photo
Anna Wizerkaniuk

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Elektronika na Politechnice Wrocławskiej, członek Zarządu Klubu Astronomicznego Almukantarat, miłośniczka astronomii i książek