Rakieta Kosmos-3M, która w poniedziałek o 8:36 wystartowała z kosmodromu Plesieck, wyniosła w przestrzeń kosmiczną dwa satelity wojskowe.

Satelity zostały umieszczone na orbitach, których perygeum i apogeum odległe są od powierzchni Ziemi o odpowiednio 1465 i 1505 km. Ich orbity nachylone są do płaszczyzny równika ziemskiego pod kątem 82,5 stopnia.

Eksperci nie są w stanie ustalić dokładnego przeznaczenia obu satelitów oznaczonych jako Kosmos 2390 i Kosmos 2391, gdyż ich orbity różnią się bardzo od orbit poprzednich wojskowych satelitów wynoszonych przez rakiety Kosmos-3M.

Autor

Michał Matraszek