Spółka Akcyjna Techmex oraz Agencja Mienia Wojskowego zainicjowały w Polsce popularny w światowym biznesie model PPP (Przedsięwzięcie Publiczno – Prywatne). Celem jest uruchomienie na przełomie czerwca i lipca bieżącego roku, w Komorowie pod Ostrowią Mazowiecką, najnowocześniejszego w Europie Środkowo-Wschodniej Centrum Satelitarnego. Jest to pierwsze polskie prywatno-publiczne przedsięwzięcie w obszarze GIS (Systemów Informacji Geograficznej).

Wspólne przedsięwzięcie Techmex S.A. i Agencji Mienia Wojskowego, z udziałem amerykańskiej spółki Space Imaging, zaowocowało powołaniem celowej spółki o nazwie Satelitarne Centrum Operacji Regionalnych S.A. Jej celem jest wybudowanie i uruchomienie pierwszego w Polsce ośrodka zarządzania satelitami.

Do niedawna amerykańskie technologie satelitarne zastrzeżone były wyłącznie dla sektora wojskowego. Departament Stanu USA wydał zgodę na transfer do Polski technologii dotyczących satelitarnych obserwacji Ziemi. Dopuszczenie do używania podobnych technologii w celach komercyjnych pozwala na wykorzystanie tych wyjątkowych narzędzi praktycznie we wszystkich działach gospodarki narodowej.

Centrum będzie umożliwiało pozyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie zdjęć satelitarnych z satelitów IKONOS, Radarsat, IRS.

Satelita IKONOS

Grafika przedstawia komercyjnego satelitę IKONOS, który wykonuje fotografie powierzchni Ziemi z rozdzielczością 1 metra. Satelita został wzniesiony na orbitę przez rakietę nośną Athena II 24 września 1999 roku.

Zapisy umowy gwarantują powstającemu centrum wyłączność na wykorzystywanie zdjęć satelitarnych Polski pochodzących z satelity Ikonos, Radarsat i IRS oraz pierwszeństwo w sprzedaży zobrazowań satelitarnych do krajów Europy Centralnej i Wschodniej.

Ponadto dzięki współpracy ze Space Imaging, spółka Techmex uzyskała rekomendacje pozwalające na rozpoczęcie współpracy z głównymi udziałowcami amerykańskiej spółki tj. korporacją Lockheed Martin oraz Raytheon w zakresie systemów informacji przestrzennej.

Regionalne Centrum Operacyjne to wyjątkowa, zaawansowana technologia satelitarna pozwalająca przede wszystkim na szybkie tworzenie odwzorowań terenu tzw. ortofotoma-py, stanowiącej podstawowe źródło danych służących szerokiej gamie zastosowań.

Stacja zostanie zbudowana kosztem ponad 13 mln $, ale spodziewane przychody to kilkadziesiąt mln zł rocznie. Firma Space Imaging dostarczy know-how, sprzęt i oprogramowanie oraz archiwum zdjęć obejmujących teren całej Polski. Klientami Regionalnego Centrum Operacji Regionalnych będzie przede wszystkim administracja rządowa (centralna i lokalna), samorządowa, a także firmy prywatne np. telekomunikacyjne czy energetyczne.

Budowa centrum satelitarnego w naszym kraju jest także szansą zwiększenia atrakcyjności naszego rynku w ocenie inwestorów zagranicznych, dzięki zapewnieniu szybkiego dostępu do precyzyjnej i aktualnej informacji o charakterze przestrzennym.

Autor

Karol Langner