17 listopada o godzinie 04:01 czasu UTC moduł załogowy Dragon zadokował do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). W ramach programu Commercial Crew na stację polecieli astronauci NASA Mike Hopkins, Victor Glover i Shannon Walker oraz astronauta JAXA Soichi Noguchi. Oprócz załogi Dragon zabrał na ISS nowe projekty badawcze. Szczególnie ciekawe wydają się eksperymenty, które badają wpływ mikrograwitacji na tkanki serca i mózgu.

Kurcząca się tkanka serca wykorzystywana w eksperymencie Cardinal Heart.

Eksperyment Cardinal Heart ma znaleźć odpowiedź na pytanie, jak mikrograwitacja wpływa na zmiany w mięśniu sercowym na poziomie tkanek i komórek. W ramach projektu komórki macierzyste przekształcono w komórki mięśnia sercowego. Następnie umieszczono je w specjalnym urządzeniu monitorującym i wysłano w kosmos na pokładzie Dragona. Na stacji zbadana zostanie kurczliwość mięśnia i jego odpowiedź na leki.

Przebywanie przez długi czas w warunkach mikrograwitacji powoduje zmiany w obciążeniu pracą i kształcie serca. W kosmosie nie musi ono mocno pompować krwi i mocno się kurczyć, ponieważ wpompowanie krwi do głowy nie napotyka się z tak dużym naciskiem słupa ciśnienia hydrostatycznego jak na Ziemi. Wiemy, że długo nie używane mięśnie zanikają. Dzięki temu eksperymentowi dowiemy się jak mięśnie serca bez człowieka kurczą się w warunkach mikrograwitacji i jakie zmiany zachodzą w samych tkankach.

Organoidy mózgu przygotowane do lotu na Stację Kosmiczną.

Na stację wysłano także organoidy mózgu, małe żywe masy komórek, które mogą oddziaływać ze sobą, rosnąć i przetrwać miesiącami. Wykazują one normalne procesy życiowe np. reakcje na bodźce, czy odpowiedź na stres. Eksperyment Space Tango-Human Brain Organoids ma sprawdzić jak mikrograwitacja wpływa na przeżycie, metabolizm i cechy komórek mózgowych, a tym samym na funkcje poznawcze. Gdy próbki powrócą na Ziemię zmierzona zostanie liczba żywych komórek oraz ich wybrane parametry. Zebrane dane zostaną porównane z parametrami próbki kontrolnej.

Na wyniki powyższych badań przyjdzie nam poczekać co najmniej kilka miesięcy. Mamy nadzieję, że pomogą nam zrozumieć jakie procesy mogą zachodzić w ciele człowieka wystawionego na działanie mikrograwitacji. Dzięki tej wiedzy będziemy mogli lepiej zadbać o bezpieczeństwo astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a także skuteczniej leczyć choroby na Ziemi.

Autor

Avatar photo
Krystyna Syty

Studiuję chemię i fizykę w kolegium MISMaP na Uniwersytecie Warszawskim. Naukowo szczególnie ciekawi mnie elektrochemia i ziemskie pole magnetyczne. Interesuję się uczeniem i popularyzacją nauk ścisłych wśród dzieci i młodzieży. W redakcji swoją przygodę zaczęłam od serii Śladami Messiera i Przygotowania do Olimpiady Astronomicznej. Byłam Zastępcą Redaktora Naczelnego w latach 2021-2022, od tego roku jestem Członkiem Zarządu Klubu Astronomicznego Almukantarat.