15 kwietnia W. Liller z Vina del Mar w Chile odkrył na wykonanych przez siebie zdjęciach gwiazdę nową w gwiazdozbiorze Strzelca.

Niestety obserwatorzy w Polsce mają małe szanse na jej obserwacje, gdyż nawet w momencie górowania nowa przebywa nisko nad horyzontem, a jej jasnośc ok. 10 mag. sprawia, że do obserwacji należy użyć teleskopu.

Gwiazda nowa w momencie odkrycia miała jasność 9.2 mag. jednak kolejne raporty obserwacyjne donosiły o spadku jej blasku do ok. 10 mag.

P. Caella z Brazylii zmierzył położenie gwiazdy na obrazie CCD uzyskanym 16 kwietnia przez 25 cm teleskop i otrzymał wynik:

R.A. = 17h 59m 59.63s (2000)

DECL. = -30o 53′ 20.5″ (2000)

Gwiazda nowa znajduje się około 2 stopni od gwiazdy gamma 2 Sgr. Obecnie wschodzi po godzinie 2 cwe, a góruje około 5 cwe, a więc w czasie świtu. Prowadzenie obserwacji będzie więc bardzo trudne, a być może dla obserwatorów z Polski nawet niemożliwe.

Autor

Robert Bodzoń