Wykryta gwiazda to WW Cet, która jest znaną nową karłowatą typu U Geminorum. Istotne w tym momencie nie jest to, jaka to gwiazda, lecz to, że została ona wykryta automatycznie przez algorytmy zaprojektowane specjalnie do tego, aby takie obiekty znajdować, które poinformowały o tym fakcie naukowców pracujących w projekcie.

Gwiazdy nowe karłowate typu U Gem są ciasnymi układami podwójnymi złożonymi z białego karła i gwiazdy ciągu głównego lub podolbrzyma, z którego materia przepływa na białego karła, tworząc wokół niego dysk akrecyjny.

Co jakiś czas dochodzi w takich układach do wybuchów, których efektem są pojaśnienia o kilka magnitudo, ale są to pojaśnienia mniejsze, niż dla zwykłych nowych i powtarzają się. Zmiany jasności nie są ściśle okresowe, wystepuje natomiast zależność, że im więcej czasu minęło od ostatniego wybuchu, tym większy jest następny taki wybuch. Obecne modele przewidują, że wybuch jest powodowany przez zwiększone tempo przepływu materii z dysku akrecyjnego na białego karła wskutek niestabilności termicznej w dysku.

W przypadku WW Cet gwiazda w fazie spokojnej ma jasność około 14,5 magnitudo i wtedy jest dla kamer „Pi of the Sky” niewidoczna. Jednak podczas wybuchów, które powtarzają się co około 60 dni, świeci blaskiem do 10,5 magnitudo. I takie właśnie pojaśnienie wykryła aparatura. Więcej na ten temat mozna poczytać na stronie (w języku angielskim): http://grb.fuw.edu.pl/pi/var/catac/ww_cet.htm.

Detektor-robot „Pi of the Sky” działa w Las Campanas Observatory w Chile od 2004 roku. Podczas conocnych obserwacji poszukuje on rozbłysków optycznych pochodzenia kosmicznego. Obecnie trwają prace nad pełną wersja systemu, która ma umożliwić ciągłe obserwacje dużo większego wycinka nieba. Naukowcy oczekują, że po zakończeniu prac przynajmniej raz na kilka dni system będzie odkrywał nowe obiekty.

Projekt „Pi of the Sky” powstał z inspiracji prof. Bohdana Paczyńskiego. W eksperymencie biorą udział wyłącznie polscy naukowcy i wykonawcy, a prace zostały sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W realizacji projektu uczestniczy zespół naukowców i inżynierów z Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW, Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana, Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Obok dydaktyków i ekspertów w badaniach biorą udział również doktoranci i studenci. Kierownikami naukowymi programu są doc. dr hab. Lech Mankiewicz z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i doc. dr hab. Grzegorz Wrochna z Instytutu Problemów Jądrowych.

Źródła:

Autor

Avatar photo
Ariel Majcher