W ciągu dwóch kolejnych nocy, obserwatorzy zjawisk astronomicznych będą mieli możliwość obserwacji aż trzech brzegowych zakryć gwiazd przez naszego satelitę. Księżyc przemieszczając się na tle gwiazdozbioru Bliźniąt przesłoni swoją tarczą gwiazdy o oznaczeniach: epsilon Geminorum (3,1 mag.), 37 Geminorum (5,7 mag.) oraz kappa Geminorum (3,6 mag.). Seria tak jasnych zakryć brzegowych zdarza się bardzo rzadko.

Ponieważ granice wszystkich zakryć przebiegają przez obszar naszego kraju, jedynie część obserwatorów będzie mogła zobaczyć wszystkie zjawiska. W najlepszej sytuacji znajdą się mieszkańcy południowo-wschodniej Polski. Na północy kraju dojdzie jedynie do bardzo bliskich koniunkcji gwiazd i Księżyca.

Pierwsze z omawianych zakryć – gwiazdy epsilon Geminorum – będzie widoczne tylko na południowo-wschodnich krańcach kraju, między innymi w Krośnie i w Przemyślu. Do zakrycia dojdzie nocą 29/30 września około godziny 00:36 cwe, gdy Księżyc w fazie 47% będzie znajdował się około 17 stopni nad wschodnim horyzontem.

Do drugiego zakrycia – gwiazdy 37 Geminorum – dojdzie tej samej nocy, ale już na tle jasnego nieba. Księżyc przebywający wysoko nad horyzontem zakryje gwiazdę około godziny 6:11 cwe, ale i to zakrycie będzie widoczne tylko w Polsce południowej w rejonie Karpat.

Trzecie, najciekawsze zakrycie – gwiazdy kappa Geminorum – będzie widoczne następnej nocy i tym razem ze znacznie większego obszaru kraju. Granica zakrycia będzie biegła od styku granic państwowych Polski, Niemiec i Czech, aż po Pojezierze Suwalskie. Księżyc w fazie 36% będzie przebywał około 19 stopni nad wschodnim horyzontem. Odkrycie przy ciemnym brzegu będzie można zaobserwować 1 października o następującej porze:

Białystok – 1:46:04 cwe

Kraków – 1:45:33

Rzeszów – 1:47:27

Warszawa – 1:44:31

Wrocław – 1:40:36

Trzy jasne brzegowe zakrycia w ciągu dwóch nocy, stanowią na tyle dużą atrakcję, że część obserwatorów pod kierownictwem znanego „zakryciowca” Leszka Benedyktowicza przygotowuje się do specjalnej ekspedycji mającej na celu obserwację wszystkich zakryć w różnych częściach Polski. Życzymy powodzenia.

Autor

Robert Bodzoń