Około 50 milionów euro nadwyżki w stosunku do wpłacanych składek przyniósł nauce polskiej udział w kończącym się V Programie Ramowym Unii Europejskiej – poinformował w czwartek minister nauki, Michał Kleiber. Na konferencji „Polska w Europejskiej Przestrzeni Badawczej” przedstawiono wyniki udziału polskich zespołów naukowych w V Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji UE w latach 1999-2002 oraz zaprezentowano perspektywy kolejnego VI Programu Ramowego na lata 2003-2006.

Zyskujemy więcej z budżetu unijnego niż wpłacamy. Pod tym względem udział Polski w V Programie Ramowym zakończył się sukcesem finansowym, ale nasze nakłady na naukę są ciągle bardzo niskie” – powiedział Michał Kleiber.

W V Programie Ramowym uczestniczyło 1056 zespołów naukowych z Polski, które brały udział w międzynarodowych projektach badawczych. Zaangażowanie nauki polskiej we współpracę z UE jest dotychczas stosunkowo niewielkie – bierze w niej udział zaledwie 5 procent z prawie 100-tysięcznej rzeszy uczonych. Głównym celem wyznaczonym przez rząd na najbliższe lata będzie włączanie się Polski do Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA – European Research Area), co ma stworzyć nowe perspektywy dla rozwoju nauki i postępu technicznego.

Mamy dobrą pozycję startową do VI Programu Ramowego. Zgłosiliśmy 246 Centrów Doskonałości, których aż 85 zostało zatwierdzonych przez UE. Jest to znacznie więcej niż zgłosiły łącznie wszystkie pozostałe kraje kandydujące do UE” – powiedział Michał Kleiber.

VI Program Ramowy Unii Europejskiej na lata 2003-2006 z budżetem ponad 17,5 mld euro zostanie zainaugurowany 11 listopada 2002 w Brukseli. Głównym zadaniem programu jest integracja badań naukowych w Europie i stworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej, w celu dalszego rozwoju społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy, rozwiązanie problemu bezrobocia, orazpodniesienie innowacyjności i konkurencyjności europejskiego przemysłu w stosunku do USA i Japonii.

VI Program Ramowy przewiduje rozwijanie kilku wybranych dziedzin. Będą to: badania lotniczo-kosmiczne, badania genetyczne, biotechnologia, technologie społeczeństwa informacyjnego, nanotechnologie, rozwój inteligentnych materiałów i metod produkcji, produkcja bezpiecznej żywności, prace nad problematyką zmian globalnych oraz energii i zrównoważonego rozwoju, problemy obywateli i rządzenia w społeczeństwie opartym na wiedzy.

Autor

Marcin Marszałek