21 października maksimum aktywności osiągnie rój Orionidów, meteorów związanych z kometą Halley’a. Można go obserwować praktycznie przez cały październik.

Radiant (czyli punkt, przez który zdają się przechodzić przedłużenia wszystkich śladów) leży na granicy konstelacji Oriona i Bliźniąt. W tegorocznych obserwacjach nie będzie przeszkadzał Księżyc zachodzący przed północą. Meteory najlepiej oglądać w drugiej połowie nocy, gdy radiant roju wzniesie się na znaczną wysokość.

Orionidy odznaczają się białymi i szybkimi meteorami. Oglądając je, należy mieć świadomość, że są szczątkami najbardziej znanej „włochatej gwiazdy” – komety Halley’a. Kiedy Ziemia przecina obszar w którym rozproszone są szczątki komety, wpadają one w naszą atmosferę, stając się meteorami. Orionidy to dosyć aktywny rój, w czasie maksimum można dostrzec około 20-30 śladów na godzinę.

Zapraszamy do obserwacji i przypominamy o ciepłym ubiorze.

Autor

Michał Matraszek