25 lutego około 9:00 Merkury znalazł się w złączeniu górnym ze Słońcem. Przenosi się na wieczorne niebo, na którym odnajdziemy go bez trudu w drugiej połowie marca.

Najbliższa Słońcu planeta obiega je raz na 88 dni. Obserwujemy ją z również poruszającej się wokół Słońca Ziemi i dlatego identyczne konfiguracje planety zdarzają się rzadziej, średnio raz na 116 dni. Poprzednie górne złączenie miało miejsce 17 października ubiegłego roku (131 dni temu), a do kolejnego dojdzie 13 czerwca (za 108 dni). Znaczny rozrzut spowodowany jest przede wszystkim dużym mimośrodem orbity Merkurego i jego nierównomiernym ruchem po orbicie.

Merkury jest w tej chwili niewidoczny, ale w drugiej połowie marca zagości na wieczornym niebie.

Najlepsze warunki do jego obserwacji panować będą w okolicy jego maksymalnej wschodniej elongacji, czyli 23 marca 2011 roku. Godzinę po zachodzie Słońca (czyli około 18:40) planeta świecić będzie 10 stopni ponad zachodnim horyzontem.

Księżyc i Merkury upolowane

Złączenie Merkurego i Księżyca (odległość 3 stopnie), 6 maja 2008 roku, o godzinie 21:06. Planeta i Srebrny Glob znajdują się na wysokości około 8 stopni ponad północno-zachodnim horyzontem. Faza Księżyca wynosi 2,5 procent. Widoczne jest światło popielate.

Autor

Michał Matraszek