20 grudnia około 2:00 Merkury znalazł się w złączeniu dolnym ze Słońcem. W pierwszym dniach stycznia zobaczymy go na porannym niebie.

Planeta „mija” gwiazdę w minimalnej odległości 2 stopni. Oba ciała niebieskie przebywają w konstelacji Strzelca. Merkurego do Ziemi dzieli dystans 101 milionów, a od Gwiazdy Dziennej – 46 milionów kilometrów.

Elongacja planety (kąt Merkury-Ziemia-Słońce) będzie szybko rosła. Maksimum (wynoszące tym razem około 23 stopni) zostanie osiągnięte 9 stycznia 2011. Sprzyjające ułożenie ekliptyki względem horyzontu umożliwi obserwację planety 40 minut przed wschodem Słońca około 7 stopni ponad widnokręgiem.

Autor

Michał Matraszek