Wymagane umiejętności

Jeśli chcesz dołączyć do Korekty i poprawiać artykuły autorów AstroNETu, przede wszystkim musisz umieć posługiwać się językiem polskim. Pisanie nie może sprawiać Ci problemu – poprawna interpunkcja, ortografia i stylistyka to coś, co powinno przychodzić Ci naturalnie. Większość artykułów, jakie są u nas publikowane, to tłumaczenia, więc znajomość języka angielskiego również będzie bardzo istotna. Wiedza z astronomii i dziedzin pokrewnych będzie miłym dodatkiem, ale nie jest konieczna – prawie wszystko, na co trafisz, możesz sprawdzić w internecie.

Jak poprawiać?

Techniczna strona artykułu

Artykuł po korekcie powinien być gotowy do publikacji, a więc nienaganny ze strony technicznej. Do Twojej roli będzie należało sprawdzenie:

 • źródeł – są absolutnie niezbędne. Poprawność ich zapisu również ma znaczenie. Przykładowa forma zapisu to: strona: nazwisko autora; tytuł tekstu źródłowego. Ważny jest też prowadzący do źródła link.
 • obrazków – muszą być na licencji, która umożliwia nam ich użycie, a dodanie źródeł są obowiązkowe. Jako źródło powinna być podana oryginalna strona, z jakiej pochodzi zdjęcie. Pod każdym ze zdjęć i obrazków powinien znaleźć Podpis – nie jest obowiązkowy, ale zalecany. Powinien być poprawny językowo, przetłumaczony i zgodny z zawartością zdjęcia. Ilość obrazków zależy od długości artykułu, ale przynajmniej jeden powinien się w nim znaleźć – ułatwia czytanie i rozdziela bloki tekstu na łatwiejsze do przyswojenia części. Ma również wartość estetyczną.
 • obrazka wyróżniającego – to dzięki niemu nowy artykuł będzie wyświetlał się na karuzeli na stronie głównej, znacząco ułatwiając czytelnikowi znalezienie go. Nie jest obowiązkowy, ale zalecany.
 • tagów – odnoszą się do treści artykułu i poprawiają jego widoczność w internecie, a także ułatwiają czytelnikowi szukanie artykułów w podobnym temacie. Nie są obowiązkowe, ale zalecane.
 • tytułu artykułu – nie może być za długi lub niezrozumiały.
 • formatowania tekstu – powinien być wyjustowany.
 • kategorii – każdy artykuł powinien być przypisany do jednej.
 • zdjęcia w tle – nie jest obowiązkowe, ale rekomendowane.

Dobrze jest również sprawdzić, czy artykuł dobrze wygląda w Podglądzie.

Merytoryczna strona artykułu

Nie musisz znać tematu, na który został napisany sprawdzany przez Ciebie artykuł. Być może to nowość w świecie nauki albo dziedzina leżąca poza sferą Twoich zainteresowań. Właśnie dlatego pierwszym Twoim krokiem będzie sprawdzenie źródeł. Jeśli sprawdzany przez Ciebie tekst to tłumaczenie – dobrze będzie, jeśli przeczytasz artykuł źródłowy. Praktyka czytania źródeł jest zalecana w każdym wypadku, kiedy tylko jest to możliwe – pomaga wyłapać błędy merytoryczne, tłumaczeniowe lub inne.

Językowa strona artykułu

Korekta artykułu nie kończy się na sprawdzeniu zgodności ze źródłami i kwestii technicznych – zawiera w sobie również kwestie językowe. Twoją rolą jest sprawić, by artykuł był logiczny, spójny i czytało się go z przyjemnością. To, co musisz sprawdzić, to:

 • interpunkcja – jej brak sprawia, że tekst staje się o wiele trudniejszy do czytania, a czasem wręcz niezrozumiały.
 • ortografia – wielkie i małe litery, literówki i inne.
 • zaimki – imię wymienionego w tekście naukowca może Ci nic nie mówić, a w języku polskim niemal każdy czasownik wymaga od nas znajomości właściwych zaimków. Wyszukanie nazwiska naukowca i jego miejsca pracy powinno Ci umożliwić łatwe odnalezienie jego profilu bądź zdjęcia.
 • spójność – zdania powinny mieć logiczną kolejność. Niespójny artykuł utrudnia czytanie bądź sprawia, że nie wiadomo, o czym jest dany fragment tekstu. Czasem poprawa tego elementu będzie od Ciebie wymagała zmiany kolejności wyrazów czy nawet przepisania całych zdań w innej formie. Niektóre nie będą możliwe do zmiany bez konsultacji z autorem. Postaraj się jednak nie zmieniać artykułu w dużym stopniu.

Kontakt z autorem

Twoim zadaniem będzie przekazanie autorowi sprawdzanego artykułu informacji zwrotnej (feedbacku). Jeśli masz na to czas, możesz nawet pozostawić edycję artykułu samemu autorowi i tylko przekazywać mu wskazówki. Czasem jednak artykuł musi być opublikowany bez zwłoki (newsy) i wówczas zdążysz skonsultować tylko niejasności dotyczące treści bądź wyjątkowo trudne do poprawy czy niezrozumiałe fragmenty. Dobrze byłoby, gdyby feedback dla autora zawierał również rady na przyszłość i opis zmian dokonanych w tekście. Wyjaśnienie błędów jest o tyle istotne, że pomoże zapobiegać popełnianiu ich w trakcie pisania kolejnych artykułów. Jeśli nie publikujesz artykułu od razu, zapytaj autora, czy wybrał konkretny termin, w jakim chciałby zobaczyć swój artykuł na stronie. Jeśli to Ty wybierasz datę, postaraj się, żeby artykuł został opublikowany w dzień, w który nie zostało opublikowane nic innego. Sytuacja, w której wszystkie artykuły całego tygodnia są wstawiane w poniedziałek jest nieszczególnie pożądana.

Skąd brać informacje?

Nawet Korekta nie wie wszystkiego. Nie bój się pytać lub prosić o pomoc bardziej doświadczonych członków redakcji. Nie bój się też sprawdzać rzeczy w internecie. Słownik Języka Polskiego PWN, różne słowniki synonimów (na przykład synonim.net) lub Międzyinstytucjonalny Przewodnik Redakcyjny czy nawet interpunkcja.pl mogą być nieocenione w pracy Korekty. Poprawne tłumaczenia nazw własnych – na przykład nazw uniwersytetów – najłatwiej znaleźć na Wikipedii. Wykorzystaj wszelkie możliwości, jakimi dysponujesz.

Podpisz się

Dzięki temu będzie wiadomo, kto sprawdził artykuł. Podpis stanowi dowód wykonanej przez Ciebie pracy. Dodaj go na końcu sprawdzonego artykułu w widoku tekstowym w poniższym formacie:

<p class=”korekta”>Korekta – Imię Nazwisko</p>