Jest to moment przejścia danego obiektu przez południk lokalny, czyli chwila, w  której ów obiekt zajmuje najwyższe położenie na niebie w  swoim ruchu dobowym.

Termin ten nie odnosi się jedynie do ciał niebieskich, ale do wszelkich obiektów poruszających się po niebie.

Autor

Avatar photo
Ariel Majcher