Sonda Mars Odyssey, krążąca wokół Marsa od 24 października, przesłała na Ziemię pierwszy obraz planety. Został on wykonany w podczerwieni i widać na nim złożoną z zestalonego dwutlenku węgla południową czapę polarną o temperaturze -120 stopni Celsjusza.

Celem tych obserwacji było wykalibrowanie kamery podczerwonej sondy i sprawdzenie, czy może ona fotografować te obszary Czerwonej Planety, które w danym momencie pogrążone są w ciemnościach.

Dr. Ed Weiler z NASA stwierdził: “Ten obraz jest jedynie zapowiedzią tego, co czeka nas w przyszłości, kiedy sonda znajdzie się na zaplanowanej dla niej orbicie. Będziemy wtedy znacznie bliżej Marsa i stwierdzimy, czy na jego powierzchni znajdują się gorące źródła, w których można by znaleźć ciekłą wodę“.

Wykonane 30 października zdjęcie obejmuje obszar o długości około 6500 kilometrów, a najmniejsze dostrzegalne obiekty mają rozmiary około 5,5 kilometra. W momencie wykonania zdjęcia sonda znajdowała się około 22 tysięcy kilometrów od powierzchni planety.

Na południowej półkuli panuje w tej chwili późna wiosna. Czapa polarna, mająca obecnie 900 kilometrów średnicy, z biegiem czasu będzie się kurczyć.

Autor

Michał Matraszek