Wysoką zawartość potasu w plazmie słonecznych rozbłysków wykrył polski przyrząd RESIK zainstalowany na satelicie Koronas-F – poinformował prof. Janusz Sylwester z Zakładu Fizyki Słońca Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Koronas-F to międzynarodowy satelita do badania Słońca wystrzelony 31 lipca ubiegłego roku (Rosja wystrzeliła satelitę, który będzie badał wpływ Słońca na Ziemię“>pisaliśmy o tym). Jest wyposażony w polskie przyrządy: DIOGENES do rejestrowania rozbłysków na Słońcu i RESIK do badania składu chemicznego plazmy słonecznej.

RESIK to pierwszy na świecie przyrząd o tak wysokiej czułości. Przed kilku dniami wykrył obecność potasu w plazmie wyrzucanej podczas rozbłysków słonecznych.

Mamy tu do czynienia z działaniem niewyjaśnionych procesów fizycznych, wzbogacających koronę słoneczną w niektóre pierwiastki, takie jak potas. Wcześniej nikt tego nie przewidywał, nie prowadzono nawet prac teoretycznych. To odkrycie może mieć daleko idące konsekwencje dla całej astrofizyki” – powiedział prof. Sylwester.

Satelita Koronas-F pracuje w szczytowym okresie cyklu słonecznej aktywności. Zaobserwował on najsilniejszy w tym szczycie rozbłysk – 25 sierpnia 2001 roku – zarejestrowany przez DIOGENESA. Teraz przy schodzeniu z tego szczytu można spodziewać się występowania silnych rozbłysków” – dodał prof. Sylwester.

Autor

Łukasz Wiśniewski