W Centrum Badań Kosmicznych PAN rozpoczęto budowę drugiego, rezerwowego egzemplarza polskiego przyrządu przeznaczonego dla misji Rosetta – poinformował dr Marek Banaszkiewicz z CBK.

Przygotowywana przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) sonda Rosetta jest dziełem kilkunastu państw, w tym Polski. Sonda zostanie wysłana w początku 2003 roku na spotkanie komety Wirtanena. Po zbliżeniu się do komety Rosetta umieści na jej twardym jądrze lądownik z aparaturą naukową.

Lądownik zostanie wyposażony w osiem przyrządów naukowych. Jednym z najważniejszych, ale zarazem najtrudniejszych technologicznie będzie MUPUS – polski wielozadaniowy przyrząd do pomiarów własności fizycznych jądra komety. Część mechaniczną, elektronikę pokładową i naziemną aparaturę kontrolną wykonano w Centrum Badań Kosmicznych PAN. Więcej o urządzeniu MUPUS – polski akcent w misji „Rosetta”„>pisaliśmy już wcześniej

Nasz przyrząd został już zamontowany w lądowniku i jest gotów do lotu. Obecnie w Turynie we Włoszech obywa się ostatni etap przygotowań do misji Rosetta – integracja lądownika z orbiterem. Do października zbudujemy zgodnie z procedurą drugi, rezerwowy egzemplarz naszego przyrządu na wypadek, gdyby w ostatniej chwili trzeba było coś zmieniać” – powiedział dr Banaszkiewicz, kierujący polską częścią przygotowań misji.

Amerykańska sonda CONTOUR, która CONTOUR już w drodze„>wystartowała przed kilkunastoma dniami, pozbawi Rosettę części splendoru pierwszego zdobywcy komet. CONTOUR przeprowadzi z bliska – choć bez lądowania – badania jąder komet Enckego i Schwassmann-Wachmann 3, kiedy Rosetta będzie jeszcze w drodze. Ale wyniki obu misji mogą się uzupełniać” – powiedział dr Banaszkiewicz.

Autor

Marcin Marszałek