Na podstawie danych z sondy Cassini opublikowano mapy kilku księżyców Saturna, wokół którego od 1 lipca 2004 roku orbituje sonda. Liczne przeloty i zbliżenia do księżyców zaowocowały szczegółowymi zdjęciami i dokładnym omapowanie powierzchni księżyców. Przy opracowywaniu map (z wyjątkiem Febe) wykorzystano również dane uzyskane w przeszłości przez sondę Voyager.

Wszystkie mapy zostały wykonane zostały w projekcji równoodległościowej. W opisie zdjęcia uwzględniono przyjęty w obliczeniach projekcji uśredniony promień księżyca oraz rozdzielczość mapy.

Mapa Japetusa. Do obliczenia projekcji równoodległościowej posłużono się przyblizoną wartością promienia księżyca równą 735 kilometrów. Skala mapy to 641 metrów na piksel. Rozdzielczość mapy to 20 pikseli na stopień.

Mapa Enceladusa. Do obliczenia projekcji równoodległościowej posłużono się przyblizoną wartością promienia księżyca równą 252 kilometrów.

Mapa Mimasa. Do obliczenia projekcji równoodległościowej posłużono się przybliżoną wartością promienia księżyca równą 199 kilometrów. Skala mapy to 434 metrów na piksel. Rozdzielczość mapy to 8 pikseli na stopień.

Mapa Febe. Do obliczenia projekcji równoodległościowej posłużono się przybliżoną wartością promienia księżyca równą 107 kilometrów. Skala mapy to 233 metrów na piksel. Rozdzielczość mapy to 8 pikseli na stopień.

Mapa Rei. Do obliczenia projekcji równoodległościowej posłużono się przybliżoną wartością promienia księżyca równą 764 kilometrów. Skala mapy to 1334 metrów na piksel. Rozdzielczość mapy to 10 pikseli na stopień.

Mapa Tetys. Do obliczenia projekcji równoodległościowej posłużono się przybliżoną wartością promienia księżyca równą 536 kilometrów. Skala mapy to 586 metrów na piksel. Rozdzielczość mapy to 16 pikseli na stopień.

Autor

Anna Marszałek