Kosmiczny Teleskop Webba zdołał uchwycić dwie galaktyki, zniekształcające się nawzajem w ogromnej galaktycznej kolizji. Zderzenie galaktyk, nazwane II ZW 96, znajduję się w konstelacji Delfina około 500 milionów lat świetlnych od Ziemi. Teleskop użył swoich nowoczesnych kamer NIRCam (kamery bliskiej podczerwieni) oraz MIRI (instrument widzący w falach środkowych podczerwieni), żeby szczegółowo opisać w jaki sposób galaktyki są zniekształcane przez wzajemne przyciąganie grawitacyjne.

Obiekt II ZW 96, czyli kolizja dwóch galaktyk

Naukowcy NASA zauważyli, że ramiona galaktyki znajdującej się niżej na zdjęciu są zdeformowane, podczas gdy jasne jądra obu galaktyk są połączone bardzo jasnymi wstążkami obszarów gwiazdotwórczych. Właśnie te ostatnie przyciągnęły do II ZW 96 zainteresowanie naukowców.

Obserwacja kolizji jest częścią większego projektu, mającego na celu zbadanie ewolucji galaktyk, skupiając się głównie na tak zwanych Luminous Infrared Galaxies (w wolnym tłumaczeniu: galaktyk jasnych w podczerwieni). Galaktyki te są szczególnie jasne w zakresie fal podczerwieni, niektóre są ponad 100 miliardów razy  jaśniejsze niż Słońce.

Korekta – Matylda Kołomyjec

Autor

Hanna Witomska