W związku z ostatnimi, ciekawymi wydarzeniami w świecie gwiazd zmiennych – wybuchem V 838 Monocerotis i bardzo jasnym maksimum chi Cygni – zwiększyło się zainteresowanie tego typu gwiazdami. Co ważne także miłośnicy astronomii mogą mieć swój wkład w ich obserwacje, a czasami okazuje się on bardzo znaczący.

Aby zachęcić do obserwacji gwiazd zmiennych rozpoczynamy akcję obserwacyjną jasnej mirydy – T Cephei. Akcja skierowana jest przede wszystkim do początkujących amatorów astronomii, ale biorą w niej udział także zaawansowani obserwatorzy.

Pomysłodawcą i głównym koordynatorem obserwacji T Cephei jest znany obserwator gwiazd zmiennych Stanisław Świerczyński. Na jego stronie internetowej – Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych – znajdują się informacje dotyczące akcji. Na podstronie poświęconej T Cephei oprócz wielu cennych danych można znaleźć wykres przebiegu zmian jasności w 2002 roku.

T Cephei jest gwiazdą zmienną długookresową (mirydą), która zmienia swój blask w zakresie jasności 5.2 – 11.3 magnitudo. Pozwala to na obserwację całego cyklu, trwającego średnio 388 dni, nawet przez niewielkie instrumenty np. teleskopy o średnicy 10 cm.

Obecnie T Cephei ma jasność około 8.5 – 9 mag. i powoli zwiększa swój blask. Maksimum przewidywane jest około 31 sierpnia, gdy gwiazdozbiór Cefeusza, w którym znajduje się gwiazda, będzie widoczny całą noc wysoko nad horyzontem.

Oceny blasku gwiazd zmiennych długookresowych dokonuje się raz na kilka dni z dokładnością do 0.1 magnitudo. Wbrew pozorom nie jest to takie trudne, należy tylko stosować odpowiednie metody, opisane na stronach internetowych dotyczących gwiazd zmiennych. Mapki z gwiazdami porównania można znaleźć w internecie np. na stronach AAVSO – Amerykańskiego Stowarzyszenia Obserwatorów Gwiazd Zmiennych.

Zapytania dotyczące akcji można również kierować do autora newsa.

Autor

Robert Bodzoń