Centralny region małej galaktyki NGC 1705 błyszczy tysiącami młodych i starych gwiazd. Jedynie Kosmiczny Teleskop Hubble’a może rozróżnić pojedyncze obiekty tej odległej o 17 milionów lat nieregularnej galaktyki karłowatej. Dzięki temu naukowcy mogą dobrze wykorzystać to kosmiczne laboratorium, którym mają idealne warunki, aby badać proces powstawania gwiazd i ewolucję pierwszych galaktyk.

Młode niebieskie gwiazd koncentrują się w środku galaktyki, podczas gdy starsze, czerwone i zimniejsze gwiazdy występują na obrzeżach. W tej galaktyce młode gwiazdy powstają przez cały czas jej życia, ze szczególnym nasilenie przed 26 do 31 milionami lat. Ten wybuch aktywności odpowiada za wiele młodych gwiazd widocznych w galaktyce, w tym za powstanie centralnej wielkiej gromady.

NGC 1705 jest klasyfikowana jako nieregularna galaktyka karłowata ze względu na swoje małe rozmiary i nieregularny kształt. Wielu astronomów uważa, że takie galaktyki były pierwszymi systemami, w których na początku istnienia Wszechświata rozpoczęła się działalność gwiazdotwórcza. Reprezentują cegiełki, z których potem, w wyniku akrecji i zlewania się galaktyk, powstały bardziej masywne obiekty takie jak galaktyki eliptyczne i spiralne. Pobliskie małe galaktyki są pozostałością tego procesu formowania się galaktyk.

Nieregularne galaktyki karłowate są w wielu aspektach podobne do pierwszych galaktyk, jednak znajdują się bliżej i łatwiej je badać. Wydaje się, że skonsumowały tylko niewielką część rezerw gazu. Ich gwiazdy zawierają tylko część ciężkich pierwiastków, które na przykład budują Słońce. To oznacza, że powstało w nich tylko kilka generacji gwiazd. A obecnie działalność gwiazdotwórcza jest dość gwałtowna. Te wszystkie cechy powodują, że karłowate galaktyki nieregularne są idealnym bliskimi nam odpowiednikami pierwszych galaktyk i zrozumienie ich ewolucji będzie niezmiernie pożyteczne. Może rzucić światło na wiele procesów związanych z powstawaniem galaktyk i ich ewolucją.

Karłowate galaktyki nieregularne pełnią kluczową rolę, gdy astronomowie chcą odkryć historię wczesnego Wszechświata. Te galaktyki prawdopodobnie najlepiej opisać jako stare systemy, których właściwości chemiczne i fizyczne można przypisać procesowi powolnej ewolucji. Obserwacje wykonane za pomocą Teleskopu Kosmicznego Hubble’a tej i innych karłowatych galaktyk nieregularnych wskazują, że są to obiekty stare, których wiek sięga kilku miliardów lat. Wiek NGC 1705 można oszacować nawet na 13,5 miliarda lat.

W obserwacja galaktyki wzięli udział astronomowie Monica Tosi z narodowego Instytutu Astrofizyki z Włoch (INAF) z Osservatorio Astronomico di Bologna oraz Alessandra Aloisi (JHU), Mark Clampin (STScI), Laura Greggio (INAF, Osservatorio Astronomico di Padova), Claus Leitherer i Antonella Nota (STScI). Obserwacji wykonane przy pomocy Wide Field Planetary Camera 2. Za pomocą instrumentu NICMOS (Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer) zbadano centrum galaktyki.

Autor

Anna Marszałek