Na tym pięknym zdjęciu widoczna jest mgławica złożona z gazu i pyłu znana jako RCW 79. Jest to rejon intensywnej działalności gwiazdotwórczej. Gdy podgrzany balon rozszerza się na przestrzeń międzygwiazdową znajdującą się wokół, rodzą się młode gwiazdy. Na krawędzi bąbla na zdjęciu widoczne są co najmniej dwie wylęgarnie młodych gwiazd powstałe w ten sposób.

Pierwsza z nich znajduje się w lewym dolnym rogu zdjęcia (mały bąbelek na godzinie siódmej), a druga po prawej (na godzinie trzeciej).

Teleskop kosmiczny Spitzera, za pomocą którego wykonano to zdjęcie z łatwością wykrywa promieniowanie podczerwone emitowane przez pył w RCW79. Młode gwiazdy znajdujace się w obłoku są źródłem promieniowania ultrafioletowego, które wzbudza cząsteczki pyłu w obłoku, tak że generują promieniowanie podczerwone. To zjawisko jest odpowiedzialne za zarejestrowanie przez teleskop rozległych czerwonych struktur.

Autor

Anna Marszałek