Chandra X-Ray Observatory wykonało cztery zdjęcia obiektów, będących pozostałościami po supernowych, znajdujących się w Wielkim Obłoku Magellana. Otrzymane obrazy dostarczają istotnych wskazówek co do sposobu eksplozji tych gwiazd. Widoczny jest gaz, który powstałe podczas wybuchu fale podgrzały do temperatury wielu milionów stopni.

Tłumaczenie: Joanna Krenz

Wybuch supernowej typu Ia ma miejsce, kiedy w układzie podwójnym materia z gwiazdy towarzyszącej pochłaniana jest przez białego karła, co powoduje jego niestabilność. Dochodzi wówczas do termojądrowej eksplozji, która unicestwia białego karła.

Supernowa typu II pozostawiła po sobie natomiast gwiazdę neutronową, która obracając się z ogromną prędkością emituje magnetyczny wiatr cząstek o bardzo dużej energii, widoczny na zdjęciu jako podłużna biało-niebieska plama w centralnej części obiektu.

Kiedy wyczerpały się źródła energii jądrowej gwiazdy, jej zewnętrzne warstwy zostały wyrzucone w przestrzeń kosmiczną, a jądro przekształciło się w gwiazdę neutronową.

Autor

Avatar photo
Redakcja AstroNETu