Nowe zdjęcie uzyskane w Europejskim Obserwatorium Południowym (ESO) przedstawia najdalsze zakątki Wszechświata, jakie kiedykolwiek sfotografowano z powierzchni Ziemi w promieniowaniu nadfioletowym.

Fotografia składa się z ponad 27 milionów pikseli i przedstawia wielokolorowy „koktajl” galaktyk o różnych kształtach znajdujących się w Południowym Głębokim Polu Teleskopu Chandra (Chandra Deep Field South, CDF-S). Ten obszar nieba to jeden z rejonów wybranych do projektu Głębokich Przeglądów Wielkich Obserwatoriów (Great Observatories Origins Deep Survey, GOODS). W jego ramach współpracują uczeni obsługujący największe naziemne i kosmiczne obserwatoria, we wszystkich zakresach fal, od promieniowania radiowego do rentgenowskiego. Celem projektu jest dostarczenia astronomom kompleksowej informacji o odległym Wszechświecie oraz procesach formowania się i ewolucji galaktyk.

Prezentowane zdjęcie powstało w wyniku połączenia 55-godzinnej ekspozycji wykonanej urządzeniem VIMOS (Visible wide field Imager and Multi-Object Spectrograph) zainstalowanym na Bardzo Wielkim Teleskopie w ESO z danymi zebranymi przez Wide-Field Imager (WFI) na 2,2-metrowym Teleskopie Maxa Plancka w La Silla. Częstotliwości badanego promieniowania sytuują je na granicy światła widzialnego i ultrafioletu. Dzięki tak długiej ekspozycji tego samego rejonu nieba, udało się zajrzeć rekordowo daleko w ten rejon w tym zakresie fal. Znajduje się w nim nieprzeliczona liczba galaktyk, a każda z nich złożona jest z setek miliardów gwiazd.

Na otrzymanym zdjęciu obiekty, które są miliard razy za słabe dla ludzkiego oka widoczne są w promieniowaniu, które jest dla zmysłów człowieka niedostępne. Przedstawiają one Wszechświat w czasie, gdy miał on zaledwie 2 miliardy lat.

Autor

Michał Matraszek