Międzynarodowy zespół astronomów przy pomocy kilku teleskopów odkrył jeden z najzimniejszych gwiazdopodobnych obiektów. Jest to brązowy karzeł, oznaczony jako SDSS1416+13B. Teleskop Kosmiczny Spitzera pozwolił wyznaczyć temperaturę jego powierzchni na około 200º Celsjusza.

Tekst artykułu został przetłumaczony przez uczestników Zimowych Warsztatów Naukowych w Brzesku.

Brązowe karły są większe gazowych olbrzymów (planet takich jak Jowisz), ale ich masa jest niewystarczająca, by były gwiazdami. Z powodu ich niskiej temperatury są słabo widoczne w świetle widzialnym, ale łatwo dostrzegalne w zakresie fal podczerwonych. Ich istnienie zostało przewidziane przed ich odkryciem. Nazwy „brązowy karzeł” użyto, by podkreślić, że są zimniejsze, słabiej widoczne w świetle widzialnym, ale lepiej w podczerwieni niż czerwone karły.

Autor

Agata Senczyna