W astronomii często zastosowanie nowych algorytmów analizy danych prowadzi do interesujących rezultatów. Tak było w przypadku zespołu Guillema Anglada-Escude z Uniwersytetu w Getyndze, którego członkowie odkryli dzięki temu co najmniej trzy kolejne egzoplanety w systemie Gliese 667C.

Gliese 667C (GJ 667C, HR 6426 C) to czerwony karzeł typu M1.5V, położona w raczej starym układzie potrójnym (w którego skład wchodzą prócz tego jedna gwiazda typu K3V i jedna typu K5V). System jest położony w odległości cca. 22 lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Skorpiona. Poprzednie obserwacje systemu prowadzone za pomocą spektrografu HARPS pracującego na 3,5-metrowym teleskopie w należącym do ESO Obserwatorium La Silla (Chile) wykazały, że wskazana gwiazda posiada trzy planety, z czego jedna z nich jest skalista i znajduje się w zamieszkiwalnej strefie gwiazdy, a zatem temperatura na jej powierzchni powinna umożliwiać istnienie wody w stanie ciekłym.

Tym razem astronomowie wykonali kolejną serię pomiarów spektroskopicznych przy pomocy HARPS i połączyli je z danymi uzyskanymi ze spektrografu UDES pracującego na teleskopie VLT, jak również z danymi ze spektrografów HIRES (teleskop Kecka, Mauna Kea, Hawaje) i PFS (II teleskop Magellana, Obserwatorium Las Campanas, Chile). Odwołano się do dobrze sprawdzonej metody statystycznej analizy prędkości radialnej, co pozwoliło wyodrębnić łącznie siedem sygnałów, z czego pięć uznano za bardzo pewne.

Okazało się, że trzy spośród nich dodatkowo krążą po orbitach znajdujących się w zamieszkiwalnej strefie gwiazdy. To oznaczałoby, że w strefie zamieszkiwalnej łącznie krążą cztery planety! Niestety w chwili obecnej nie sposób dokładnie okreslić ich składu, chociaż naukowcy przypuszczają, że najprawdopodobniej są to ciała skaliste.

Odkrycie pozwala przypuszczać, że we Wszechświecie istnieje więcej egzoplanet nadających się do zamieszkania, niż sugerowały to dotychczasowe wyniki badań. Potwierdziło też celowość ponownego wykorzystania uprzednio zebranych i analizowanych (bądź nawet odrzuconych) danych.

Autor

Tomasz Banyś